на 13 км. от София
в с.Гурмазово

Къща - 193 кв.м.
Двор - 600 кв.м.

Гъвкава
схема на плащане