Безплатен телефон 0800 900 25

Евгени Василев с втори мандат в УС на НСНИ

Публикувана на 25.05.2018

На 18 май 2018г. на общото изборно-отчетно събрание на Национално сдружение Недвижими имоти, чрез гласуване бе избрано новото ръководство на Сдружението, за мандата 2018-2020г. Председателството на УС на НСНИ се поема от Добромир Ганев, управител на „Форос НКНИ“ и досегашен заместник-председател на Сдружението, а за членове на УС бяха избрани:

 • Ирена Перфанова, "АМВК" ЕООД, София
 • Александър Бочев, "РиълНет" ООД, София
 • Евгени Василев,"Арко Имоти" ЕООД, София
 • Анна Димитрова, "Омега - А" ЕООД, Пловдив
 • Румяна Георгиева, "Инфомакс" ЕООД, Бургас
 • Светлана Георгиева, "Юрохоум" ЕООД, София
 • Ивайло Иванов, "Болярски Имоти" ЕООД, В. Търново
 • Виктория Паунова, "Логос" ООД, Варна

На  общото събрание на НСНИ бе приет нов Етичен професионален кодекс на Сдружението, който да засили лоялната конкуренция както между членовете на Сдружението, така и между останалите участници на пазара. Новите етични правила са в синхрон с Международните етични стандарти, етичните стандарти на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти CEPI и Европейския стандарт за услугите, предоставяни от агентите за недвижима собственост, EN 15733,  както и с настоящото развитие на пазара и съдържа превантивни мерки в работата с потребителите и между членовете.

„Ще следваме добрите 25-годишни традиции на НСНИ, добрите инициативи, ще затвърждаваме създадените международни контакти, ще налагаме новите етични правила, ще работим по посока MLS, професионалния регистър, професионалните карти и регулацията на бранша. Ще се опитаме да повишим доверието на колегията, да привлечем нови компании в редиците на Сдружението. Основен фокус в мандата ще бъде защита на членовете на Сдружението и на бранша от лошите практики, които през последните няколко години петнят имиджа на професията, както и продължаване на усилията за регулация на пазара чрез нужните мерки и приемането на Закон за брокерската дейност“, коментира Ганев. Той представи годишната програма на НСНИ, която включва:

 • Активизиране и разрастване на регионалните структури;
 • Увеличаване на членовете на сдружението, дискусия за определяне на нова формула за образуване на членския внос;
 • Организиране на семинари и обучения в София и цялата страна, привличане на спонсори;
 • Продължаване на обученията на ЦПО в София и цялата страна и кампания за валидиране на знания за получаване на държавен ценз от брокерите практически опит и знания;
 • Продължаване на работата по изготвяне на професионален регистър и професионални карти за членовете на НСНИ и лицата, които искат да работят легално и по европейски и международни стандарти;
 • Продължаване на работата по MLS;
 • Продължаване на работата по Закона за брокерската дейност;
 • Повишаване информираността на потребителите и продължаване на работата по защита на членовете на НСНИ от нелоялните практики на пазара;
 • Продължване на провеждането на рекламни и ПР кампании за добрите практики, информиран избор на брокер и предимствата на ексклузивните договори.

Новият УС на НСНИ изказа благодарност на всички колеги и предходни Председатели на УС на НСНИ за полезните съвети дадени по време на Общото събрание и се ангажира с политики за още по-голяма удовлетвореност на членовете на Сдружението по пътя към новото бъдеще.

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени