Безплатен телефон 0800 900 25

Публична покана „Развитие на човешките ресурси”

Публикувана на 18.07.2018

„Арко имоти“ ЕООД, бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-C01 с наименование „Преодоляване на предизвикателствата на пазара на труда, чрез повишаване на знанията и уменията на заетите лица в "Арко Имоти" ЕООД ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.021-С01 „Обучения за заети лица”, обявява процедура с Публична покана 1/18.07.2018г и наименование „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в „Арко имоти“ ЕООД“ и предмет:

Организиране и провеждане на обучения по Професионална квалификация и Ключова компетентност 2 „Английски език” по 3 обособени позиции за общо 51 лица, заети в „Арко имоти “ЕООД„

 Всички документи и приложения, можете да изтеглите от тук:

                  

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени