Безплатен телефон 0800 900 25

„Арко Имоти“ ЕООД по процедура „Обучения за заети лица“

Публикувана на 15.03.2018

На 07.03.2018 г. „Арко Имоти” ЕООД в качеството си на бенефициент, подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05М9OP001-1.021-054-C01Преодоляване на предизвикателствата на пазара на труда, чрез повишаване на знанията и уменията на заетите лица в "Арко Имоти" ЕООД“ по процедура BG05М9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент II на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Проектът е на обща стойност 84 480,00 лв., от които 71 808,00 лв. европейско (ЕСФ) и 12 672,00 лв. национално съфинансиране.

Проектното предложение е насочено към повишаване адаптивността, устойчивостта и качеството на човешкия капитал в „Арко Имоти” ЕООД чрез провеждане на обучения за повишаване на професионалната квалификация и компетенциите на служителите.

Вижте повече в статията "Арко Имоти" ЕООД по процедура "Обучения за заети лица"

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени