Безплатен телефон 0800 900 25

Правителството прехвърли археологически обекти и други имоти към общини

Публикувана на 14.01.2016

Общините в Попово, Сливен и Плевен имат проекти за превръщането на исторически обекти в туристически комплекси

На днешното си заседание правителството прие редица решения, свързани с управлението на различни имоти.

Министерският съвет предостави за безвъзмездно управление на общините в Попово, Сливен и Плевен съответно археологическия обект „Ковачевското кале”, античната крепост „Хисарлъка” и част от античната крепост „Сторгозия”. Местните власти в трите града са кандидатствали с проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” за превръщането на историческите обекти в атрактивни туристически комплекси.

С друго решение от Професионалната гимназия по механотехника в Русе е отнето правото на управление върху имот публична държавна собственост. Теренът на ул. „Алеи Възраждане” в града e с площ 794 кв. м, с изградена в него двуетажна сграда, и с отпаднала нужда за гимназията. Правото на управление се прехвърля на областния управител, като в в имота ще бъде обособен център за обучение и администриране на деца със специфични нужди.

На днешното заседание беше решено на още пет общини да бъде дадено безвъзмездно право за управление на държавни имоти.

Община Враца получава военния радиоклуб – сграда от 256 кв. м на ул. „Кръстьо Пишурка”. Местната власт ще използва имота, за да разкрие Център за настаняване от семеен тип към Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров”.

Община Ямбол получава седем бивши армейски имота в града. Те се намират в ж. к. „Бенковски”, на ул. „Търговска” и в местността „Червен баир” и са с обща площ от 720 дка. Намерението на общината е да използва имотите за осъществяване на жилищно строителство, оптимизация на инфраструктурата, изграждане на търговски центрове, зони за отдих на населението и за комплексно обществено обслужване.

Общината получава и част от още един имот – бившият радиопредавателен център на МВР край с. Джинот. Община Ямбол ползва и поддържа имота повече от 20 години.

Общинарите в Перник пък получиха собствеността върху пленарната зала (252 кв. м), която ползват за заседанията на местния си парламент. Тя се намира на партерния етаж на 14-етажната административна сграда на пл. „Св. Иван Рилски”.

В полза на Община Бяла Слатина бяха прехвърлени имоти, предоставени за управление на Регионалния инспекторат по образованието – Враца. Те ще бъдат използвани за образователно-възпитателния процес на СОУ „Христо Ботев” в с. Габаре.

Община Съединение получи два етажа от 5-етажна административна сграда в града. С новите офиси ще бъдат задоволени нуждите на общината от допълнителни помещения.

Административни проблеми се решават и с други три решения, приети от Министерския съвет.

Според тях Регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград получава два кабинета с обща площ 47 кв. м в административна сграда на пл. „Георги Измирлиев” в града; Областната дирекция „Земеделие” в Кюстендил – пет офиса в сградата на ул. „Демокрация” №44; и Областната служба за съвети в земеделието в Търговище – три стаи в сградата на ул. „Христо Ботев” №1.

Правителството обяви днес за частна държавна собственост четири имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Те се намират в землищата на с. Войводово и на гр. Любимец (област Хасково), на Петрич (обл. Благоевград) и на с. Стоил Войвода (обл. Сливен). С оглед на досегашното им предназначение – складове и полигони, те могат да бъдат предложени за разпоредителни действия.

www.investor.bg

© 2006-2020 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени