Безплатен телефон 0800 900 25

Работа на посредниците с документи в режим на извънредно положение

Публикувана на 22.04.2020

 

С обявеното извънредно положение в държавата, свързано с борбата с пандемията COVID-19 и наложените ограничения  за движение на хора и забрана за събирането им на едно място, както и забраната за доближаване на повече от 2 метра, се наложи всички посредници на недвижими имоти да променят и приспособят начина си на работа с цел ограничаване опасността от разпространение на вируса и запазване здравето и живота на всички участници по сделката.

Освен всички промени и активности в онлайн предлагането на имотите и огледите, несъмнено новото положение създаде и предпоставки за възлагане на имоти за продажба онлайн, търсене и сключване на посреднически договори без организиране на лични срещи, както и сключване на сделки отново без присъствие на страните.

Всеки клиент, продавач или купувач, има възможност да работи с търговец/посредник от ARCO REAL ESTATE без да е необходимо да се организира лична среща, и в случай на притеснение от страна на клиента, същият да не се подлага на риск за здравето си.

Това се случва чрез осъществяване на контакт с търговеца по имейл, телефон и всички други развити онлайн технологии.

Отдавна по-голяма част от хората използват мобилни приложения за онлайн банкиране, разплащания и др. Също така, всеки клиент може да подписва документите по имотната си сделка - от възлагането до сключването на предварителен договор с подписването им чрез електронен подпис. Електронният  подпис е най-разпространеният начин за подписване на документи от разстояние,  който може да се използва и от физически и от юридически лица.  Към момента има няколко оператора /Борика, Евротръст/, които предлагат безплатно използване на електронен подпис за определен период от време или за подписване на определен брой документи. За да използва електронен подпис, всеки клиент е необходимо да свали приложение и подписът да бъде инсталиран на мобилно устройство или компютър. След изтичане на безплатния период/подписване на броя документи, клиентът може да продължи да използва подписа, като избере някой от предлаганите от тях  абонаментни  планове.  Ако имате въпросим свързани с инсталиране, използване на електронен подпис, както и относно сигурността и гаранцията Ви като страна, която ще подписва или получава документ подписан с електронен подпис, можете да се обърнете към ARCO REAL ESTATE за съдействие.   

 

Много от клиентите не искат да инсталират допълнителни програми, както и да използват електронен подпис. Има клиенти, които  предпочитат документите да са подписани лично от насрещната страна и в процеса на имотната сделка да имат документите с оригинални подписи – тогава ние предлагаме и такава възможност за организация на стъпките по сделката, отново без да напускат дома си.   

Начинът, по който този процес е организиран, е следният - търговецът след проведените разговори и уточняване на детайлите по предлагането или търсенето на конкретен имот изпраща на Клиента посреднически договор по имейл, с който последният да се запознае. След потвърждение от страна на клиента, страните - търговец и клиент, си разменят по имейл договора за посредничество подписан от всяка от тях, като всеки изписва и личните си имена.

След възлагането от страна на клиента, търговецът започва да рекламира имота на продавача или да търси и предлага конкретни имоти, отговарящи на търсеното на купувача.  При проявен интерес и потвърждение от страна на клиентите - продавач и купувач, търговецът извършва определени действия с цел сключване на сделка. 

Търговецът изисква документи за собственост на имота, като всички те се изпращат на юрисконсулта на компанията за преглед и становище. При необходимост юристът се свързва със страните за уточняване на детайли по собствеността. При нужда се изискват и допълнителни документи, които са необходими за сключване на предварителен договор.

Компютърни проверки за имота  се правят онлайн и се получава първична информация още преди подписване на договор за евентуални тежести върху имота, предмет на сделката. Агенция по вписванията също работи с нормален режим на работа и ARCO REAL ESTATE снабдява страните и с Удостоверение за тежести за имота, предмет на сделката.

Предварителният договор се подготвя от юрисконсулта на дружеството, като се описват подробно страните, имотът, цената, начина на плащане и всички други договорки, които са направени между страните. Договорът се изпраща за преглед на страните по имейл, като при въпроси и коментари се контактува с тях, правят се договорени промени и се уточняват всички клаузи. Цялата кореспонденция между страните се провежда  по имейл и телефон, включително се правят онлайн срещи с клиентите /като се използват платформи, позволяващи провеждането на такива срещи - скайп, зуум, вайбър или др./. Преговорите по клаузите на договора и уточняване на условията са до момента, в който и двете страни потвърдят договора и заявят готовност същият да бъде сключен.

След потвърждение на договора, страните по него /продавач и купувач/ имат различни възможности за действие- Продавачът  подписва договора в два екземпляра и изпраща и двата екземпляра до адреса на посредника с куриер. Посредникът преглежда, че договорът съдържа  всички нужни реквизити съгласно последните договорки, както и че фигурират всички нужни подписи и го изпраща до Купувача. Последният, от своя страна, също подписва договора, оставя единия екземпляр за себе си, а другия го връща отново до посредника, който след повторна проверка го изпраща на Продавача.

В случай че и двете страни по сделката се намират в едно населено място, предаването на подписания договор от едната на другата страна и обратно може да се извърши и лично от посредника, като той има ангажимент двете страни да имат подписан екземпляр от предварителния договор. В този случай Вашият посредник ще бъде и гарант, че договорът е подписан лично от двете страни по договора. 

Предварителният договор е важна и съществена стъпка в процеса на придобиване собствеността върху недвижим имот. Той има силата на закон между страните. Като една от съществените стъпки в процеса на придобиване на собствеността върху недвижим имот,  е важно всяка от страните да има сигурността, че лицето, което е подписало договора, е реалният продавач/купувач. При други условия, в случай че страните нямат възможност от лично присъствие при подписване на договора, всяка една от тях има възможност да завери подписа си пред нотариус, който да удостовери, че  лицето лично се е явило пред нотариус и го е подписало. В условията на пандемия, целта е да се сключи договор без страните допълнително да се ангажират с излизания и/или срещи с трети лица, като в същото време всяка от тях има сигурност и гаранция за договора, който сключва. 

Провеждането на онлайн срещи, дава възможност на страните по сделката да се запознаят, като самите срещи  са напълно  идентични с личните срещи в офиса, с разликата, че се провеждат в онлайн пространството. На срещите присъстват страните по сделката - продавач, купувач и посредник. В тези срещи страните, освен да се видят лично, обсъждат и стъпките по сделката.

Допълнителна гаранция  и за двете страни по сделката, при  подписване на договор от разстояние, е, когато  заедно с договора, всяка от страните  изпрати и копие от личната си карта, която е заверил - вярно с оригинала и подписана. Договорът се подписва на всяка страница, с което страната потвърждава, че е запозната с текста на целия договор. Също така, всяка от страните изписва и пълните си имена без съкращения.

Посредникът по сделката също може да бъде Ваш гарант, че договорът е подписан от всяка една от страните, като лично организира договора да бъде подписан пред него и същият да се предаде и на отсрещната страна.  

Условие за  влизане в сила на подписания дистанционно договор е да бъде направен  превода на задатъка (капарото) от купувача по банков път по сметка на продавача. В превода на задатъка, купувачът трябва да впише, че преводът е задатък по договор, с описана датата, както и адреса на имота, който е предмет на договора. С извършването на такъв превод по сметката на продавача, последният може лесно да се увери и да е спокоен, че отсреща седи реалният купувач, който от своя страна с извършването на плащането потвърждава желанието за изпълнение на сключения договор.

Видно е, че въпреки възможните рисковете при сключване на сделка онлайн, това е напълно възможно, като рисковете бъдат сведени до минимум именно чрез посредничеството и съдействието на висококвалифициран посредник на имоти и екипа от специалисти в различни сфери, с които той тясно работи. Ползите от сключване на сделка по този начин са няколко: първо, спестяване на доста време от страните, и второ, съобразяване с наложените мерки и ограничения в държавата в момента, като не съществува  риск за здравето на клиентите. 

Не така седи въпросът с окончателното финализиране на сделките, а именно прехвърляне на собствеността на имота пред Нотариус.

За нотариалната сделка страните трябва да се явят лично в кантората на избрания от тях нотариус, като всяка от страните носи със себе си лична карта, а продавачът и всички необходими документи за сделката в оригинал. 

По време на извънредното положение, има дежурни нотариуси, които са заявили готовността си да работят през този период и техният списък е публикуван на официалния сайт на нотариалната камара - https://www.notary-chamber.bg/. Мерките, които са предприели и се прилагат в нотариалните кантори целят запазването на здравето, както на посетителите и клиентите им, така и на техните служители. Сделките се правят само след предварително уговорен и записан ден и час за сделка. Нотариусите се стараят да ограничат сделките до две-три на ден, за да има достатъчен времеви интервал между тях, в което да се проветрят помещенията и да се направи дезинфекция. До сделката се допускат само страните - продавач и купувач, без придружители. Задължително всички посетители и клиенти, както и служителите в канторите, използват предпазни средства /маски, ръкавици, очила е др./. Плащанията по сделката към държавата, Агенция по вписванията и нотариалните такси стават само по банков път.

Извънредното положение несъмнено доведе до множество промени както в ежедневието на хората и в работата на много институции,  така и в бизнеса като цяло. Бизнесът се адаптира чрез избягване на стереотипите, с които беше свикнал и развива начините на работа и обслужване на клиентите. Така бизнесът и институциите в страната се доближават много повече до работата на останалите европейски държави, в които сключването на сделки от разстояние, подписването на договори без да присъстват страните, ваденето на документи онлайн, включително и електронното гласуване при избори, са практики, които съществуват и се прилагат от години.  Именно положението, в което бизнесът е поставени в момента, ще привнесе нови и по-модерни практики на работа и ще спомогне за по-голяма мобилност. Макар за момента това се случва само във виртуалното пространство, то несъмнено поставя много нови механизми, които да бъдат развивани и за в бъдеще. 

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени