Безплатен телефон 0800 900 25

30 стъпки за нови брокери на недвижими имоти

Публикувана на 13.11.2023

Елена Матева заема позицията на Мениджър Бизнес развитие в агенция за недвижими имоти, а една от първите стъпки, които предприема в компанията, е да представи своя авторска въвеждаща програма за новите служители. Тя се състои в 30 стъпки, а след завършването ѝ, брокерите получават и удостоверение, издадено от Министерството на образованието и науката. Тя е новото попълнение в екипа на агенцията за недвижими имоти ARCO REAL ESTATE.

По думите на Елена Матева, въвеждащата програма цели да подготви новопостъпилите брокери за предстоящата работа с клиентите на агенцията - както продавачи на недвижими имоти, така и купувачи. Това включва както търговските преговори, така и обработката на документи - ключов сегмент от работата на всеки брокер.

Елена Матева е на мнение, че авторската ѝ програма може бързо да даде отговор на всеки нов брокер дали тази професия е подходяща за него или не.

Разбираме, че програмата е в общо 30 стъпки?

Да, стъпките са 30 - точно толкова, колкото са и дните в програмата - 6 седмици по 5 дни, което прави 30 стъпки. Целта е обучението да протече в максимално широк диапазон от време, за да могат новите колеги да придобият основните пластове знания, които искаме да им предадем, за да бъдат достатъчно добре подготвени за работата си с клиенти.

Вашата въвеждаща програма представлява начало на структура от обучения. В самия край, преминаващите получават удостоверение от МОН. Кои са другите последващи обучения, които водят до получаване на това удостоверение? 

Основата е въвеждащата програма, чиято мисия е да създаде правилните работни навици на консултанта. 

След това има две надграждащи еднодневни обучения, чиято цел е да задълбочи и обогати познанията на консултантите за работа с клиенти - купувачи и продавачи. Нашите нови брокери трябва да усвоят основни техники за търговски преговори, както и документооборот при сделки с недвижими имоти.  Както знаем, последното е важна част от сделките в тази сфера и консултантът трябва да бъде добре запознат с този етап от цялостния процес.

За кого е предназначена програмата? Само за брокерите или за всички служители, заемащи различни длъжности? Можете ли да ни дадете примери за това как различни длъжности получават различни видове ползи от тази програма? 

Програмата е предназначена най-вече за новите брокери в компанията. За останалите служители би била полезна от гледна точка на това да познават по-добре работата на консултантите, а оттам и съвместната им дейност или онази част от дейността им, в която имат допирни точки. 

По този начин всички служители в компанията могат да работят в по-добър синхрон помежду си, което неминуемо води и до по-добри резултати.

Казвате, че програмата е смесица от теория и практика. В този ред на мисли, конкретната работа на брокера част от тази програма ли е?

Да,това е така. В програмата са заложени конкретни задачи “на терен”, редом с теоретичната част. Така брокерът може да тества на практика наученото във въвеждащата програма, да провери доколко е усвоил новопридобитите знания и да провери как се справя в реална ситуация. 

И ако е нужно, да потърси подобрение на представянето си по отношение на практическата част. 

Кои дни от седмицата отделяте за теорията? 

В бележника на консултанта имаме подробен график с всички обучения - като теми, дни, часове и локации, така че те да са наясно с ангажиментите си и да могат да планират правилно времето си, за да управляват те работата си, а не тя да управлява тях. 

Мога да потвърдя, че сме разработили една добре работеща система на обучение, която позволява на новите консултанти да преминат безпроблемно през въвеждащата програма, без това да попречи на останалите им задължения.

Има ли подобна програма в други компании или тази е първата по рода си?

Доколкото ми е известно, останалите големи компании в бранша също имат подобни въвеждащи програми. Разбира се, всяка една програма е различна и има определени специфики, които я отличават от останалите. Вярвам, че подобен е случаят и при нашата - има детайли, които я правят по-различна.

Изпълнявали ли сте досега въвеждащата програма и какви ефекти виждате от нея? Какви са ползите, конкретно за сферата на недвижимите имоти? 

Ефектът от програмата е, че скъсява периода от самия старт в професията, който понякога може да продължи и над шест месеца. 

Освен това, въвеждащата програма представлява период от време, в който консултантите мога да придобият ясна представа дали това е “тяхното нещо” и ако не е, просто да не си губят времето, а и нашето. 

Благодарение на програмата, всеки човек може да прецени дали действително иска да е брокер и дали би се справил с подобна задача.

Програмата приложима ли е в други професионални сфери?

Да, смятам, че много от принципите ѝ са приложими и в други сфери, различни от недвижимите имоти. 

Удостоверението за професионално обучение от МОН каква добавена стойност дава на брокерите? 

Полученото удостоверение е естествен завършек на положените от участниците усилия, представлявайки добавена стойност за тях самите. Това е документ, който те могат да използват цял живот и то навсякъде. Сигурна съм, че това е и допълнителен стимул за тях да приключат успешно програмата и да подобрят своята квалификация.

Какво се случва с консултантите, които не успеят да завършат програмата успешно?

Приемаме, че имаме още съвместна работа в бъдеще. След определен период от време, те могат повторно да се явят на финалния тест, за да покажат, че този път имат знанията и силите да се представят по-добре и да затвърдят мястото си в компанията.

 

Източник:

http://www.economynews.bg/30-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-news110219.html 

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени