Безплатен телефон 0800 900 25

Станция за зареждане на електромобил вкъщи?

Публикувана на 07.03.2024

Как се начислява токът от такава станция за общо ползване на съседите в блока?

Винаги, когато стане дума за решение на етажната собственост рисковете едно предложение да не бъде прието са много. Хиляди българи вече карат електрически коли и логично си зададохме въпроса, ако един или двама собственици искат да инсталират зарядна станция в гаражите на блока какви са нормативните изисквания, на които трябва да отговаря сградата, кой плаща електричеството, консумирано от станцията, и колко струва такава станция.

По думи на консултанта на недвижими имоти Ирина Андонова от Arco Real Estates нормативните изисквания за инсталиране на зарядни станции са редица и касаят безопасното им, но и ефективно, проектиране, изграждане и последващо ползване. 

На първо място, поставянето на такава станция в жилищна сграда, е под регулацията на строителни, електроразпределителни и противопожарни разпоредби и изискват получаване на съответните разрешителни. 

„Прилагането на законовите изисквания и издаването на всички документи практически отнема около година и половина.“, казва експерта и разяснява, че причината е, че т.нар. „промишлен ток“ на обществените станции все още е по-скъп от битовия. 

Какви са изискванията за инсталиране?

Подбор на подходящо място: Инсталациите изискват достатъчно пространство за разполагане на оборудването за зареждане и свързаните съоръжения, включително самия заряден стълб, кабелите, контролните панели и др. Станциите за зареждане трябва да бъдат монтирани на твърда повърхност на земята или специална платформа, за да се осигури безопасност и стабилност. Това може да изисква разширяване или допълнителна инфраструктурна поддръжка.

Подбор на апаратура, закупуване и инсталиране: Зарядните станции трябва да отговарят на всички изисквания за безопасност и законови регулации, включително на строителните/преустройствени, електрически и противопожарни разпоредби. 

Свързване: Нужно е стабилно и надеждно свързване към захранването, обикновено чрез електропреносната мрежа или чрез свързаност с друго захранващо оборудване за получаване и акумулиране на добитата енергия. Има разлики при различните видове подавано електричество (променлив или постоянен ток - еднофазен или трифазен променлив ток) и е необходимо одобрение от местната енергийна/електроразпределителна компания и съответните органи. Поддържането на еднофазен или трифазен променлив ток е това, което има значение при закупуването на конектор, кабели, адаптор и т.н.

Зареждане: Към инсталациите трябва да се предвиди и достатъчно за маневриране и паркиране в обособено пространство така, че всяко предвидено електрическо превозно средство да може лесно да се приближи до и остане паркирано по време на самото зареждане.

Колко струва да се инсталира зарядна станция за електрически автомобили в блок, в който такава не е била предвидена при строителството?

Според Андонова на този въпрос може да бъде отговорен съвсем лесно и кратко. Самото зарядно оборудване може да бъде закупено и за под 1000 лв., и за над 3000 лв.

 

Цената, както е ясно на всеки, се определя от вида и качеството. Както и от пред- и слединсталационните разходи, които са определящи при избора. Трябва да се има предвид, и че типът, и функцията на зарядното устройство варират. Те могат да бъдат с променлив (трифазен) или постоянен (монофазен) ток - AC/DC. Или от хибриден тип - с двата типа електричество - AC&DC. Различните видове зарядни инсталации имат различни характеристики, като скорост на зареждане и мощност, за да отговорят на различни нужди – например бързо или бавно зареждане (докато автомобилът е гариран).

В жилищните сгради често е достатъчно използването на стандартната електропреносна мрежа и битовите контакти с напрежение 220V.

„Да направим аналог между електромобила и електрическата печка. За свързването на битовата ел. печка не се използва трифазен ток от 380V. Трифазният има напрежение, по-високо от монофазното, така че максималната мощност на устройствата, свързани към такъв “силов контакт”, който ползва стандартния монофазен ток да се увеличава 3 пъти при същата сила на тока. Ползването на трифазен ток е важно и приложимо в промишлените предприятия, които ползват т.нар. “промишлен ток”. В бита практически няма особено значение дали ще се включи ел. печка или електрически автомобил към захранването. Мисля, че асансьорите в сградите ползват трифазен ток. Но автомобилът може да се зарежда бавно или 3 пъти по-бързо и в домашни условия с монофазен. Остава да се съобрази каква е нужната на хората система за зареждане в съществуващите блокове и да се свърже професионално и безопасно към съществуващата мрежа на сградата“, обяснява тя.

Да отговорим на въпроса колко струва да се инсталира зарядна станция за електрически автомобили в съществуващ вече построен имот все пак.

По думи на експерта подобно решение се взима на общото събрание на етажната собственост за това преустройство и/или разширение в сградата. Издаването на разрешителни отнема около година и половина. Добавяме разходите за строеж и регламентираните такси в уравнението. Също и горемаркираната стойност за закупуване на оборудването. Плюс разноските за инсталиране на уредите. Както и допълнително време и старание за придобиване на нужните умения за ползване на самата апаратура и свързаните с нея крайни устройства за контрол и улеснение на ползвателите. Защото цялостните инсталации за зареждане включват оборудване за зареждане, интерфейс за свързване, кабели, системи за контрол на процеса, дисплеи и потребителски интерфейси, системи за дистанционно наблюдение и управление и др.

„Но това не е особено приложимо при избора на системата за зареждане на електромобили в частните домове. Там всеки ползвател ползва своя собствена зарядна станция. Да не говорим, че най-често закупуваните електроавтомобили са от хибриден тип и акумулаторните им батерии се самозареждат докато превозното средство е в движение, ползвайки течно гориво“, добавя тя.

Друг е случаят, в който инвеститорите са предвидили и осигурили за собствениците на имоти в новопостроените жилищни сгради опция за ползване на зарядна система, а новодомците все още не са си закупили електромобил. Те имат опцията да използват изградената система като своеобразен колектор на електричество за моменти на инцидентно централно спиране на електрозахранването в сградата.

 Могат ли хората от етажната собственост да блокират решение на един собственик да си постави зарядна станция в гаража?

„Могат, ако потребителят е некоректен спрямо останалите собственици в сградата. Но ако човек е достигнал нивото на потребителска зрялост (и интелектуална, и финансова), така че да приложи здрав разум и да постъпи етично като отдели електромера си и не действа "ганьовски", тогава няма какво да го блокира. Остава само да планира и реализира ефективно изграждането, съобразявайки се с времето и нормативните изисквания, за които вече стана дума“, казва тя.

 Източник:БТВ Бизнес новините
© 2006-2024 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени