Безплатен телефон 0800 900 25

Закриваща пресконференция за представяне на резултати - гр.Банско

Публикувана на 24.04.2024

 

ПРОВЕЖДАНЕ

НА

 ЗАКРИВАЩА пресконференция за представяне на РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ проект

 

BGLD-1.007-0019 " ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗАЕТОСТТА И СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В СФЕРАТА НА РЕКРЕАЦИОННИЯ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО", бенефициент „АРКО ИМОТИ“ ООД, финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

„АРКО ИМОТИ ООД, в качеството си на бенефициент по проект: BGLD-1.007-0019 „Иновативен подход за развитие на заетостта и стимулиране на икономическата активност в сферата на рекреационния туризъм на територията на община Банско“ процедура: Малка грантова схема "Създаване на работни места", по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021", има удоволствието да ви покани на закриващо събитие за приключване на проекта.

Дата и място на провеждане: 25 април 2024г.  /Четвъртък / Конферентна зала ул. Валевица 4 – град Банско, община Банско“.

 

На събитието ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

г.

 

Проект BGLD-1.007-0019 "Иновативен подход за развитие на заетостта и стимулиране на икономическата активност в сферата на рекреационния туризъм на територията на община Банско“ е финансиран от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от „Арко имоти“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официално становище на Програмния оператор и на ФМЕИП

© 2006-2024 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени