Безплатен телефон 0800 900 25

“Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Публикувана на 11.08.2023

 

 

 

Съгласно сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.005-2276-C01 „Арко имоти“ ООД изпълнява проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ финансиран по процедура BG-RRP-3.005 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

 

Общата стойност на инвестицията е 20 000,00 лева, от които 20 000,00 лева безвъзмездно финансиране.

 

Периода на изпълнение 24.07.2023 г. до 24.07.2024 г.

 

 

 

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Арко имоти“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа“

 

© 2006-2024 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени