Безплатен телефон 0800 900 25

Лихвите по новите жилищни кредити се понижиха рязко през август

Публикувана на 14.01.2016

В лева те са били средно 8,96%, а в евро 8,04% и вече са по-ниски от лихвите по старите жилищни кредити

Среднопретеглените лихви по новодоговорените жилищни кредити рязко намаляват през август спрямо юли и са 8,96% в лева и 8,04% в евро, показват данни на БНБ. През юли те бяха съответно 9,41% в лева и 8,43% в евро.

Така лихвите вече са по-ниски от среднопретеглената лихва по всички отпуснати жилищни кредити (в предходни месеци и години), която към 31 август 2010 г. е 9,35% в лева и 8,12% в евро.

За сравнение, през август 2009 г. лихвите по новите жилищни кредити бяха 10,13% в лева и 9,04% в евро.

Годишният процент на разходите /ГПР/ (включващ лихви, такси, застраховки и други разходи) през август 2010 г. по жилищните кредити е 9,75% в лева и 8,84% в евро (само лихвите са съответно 8,96% и 8,04%).

Новите потребителските кредити в лева са отпускани при среднопретеглена лихва от 12,58% през август 2010 г., което е по-ниско спрямо 12,6% през юли и 13,96% през август 2009 г.

Средната лихва по всички отпуснати потребителски кредити към 31 август е 12,34%, което показва че новите са при по-високи лихви от старите кредити.

Годишният процент на разходите /ГПР/ по потребителските кредити отпуснати през август 2010 г. е 14,12% (при лихва от 12,58%).

www.investor.bg

© 2006-2019 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени