Безплатен телефон 0800 900 25

Строителството в ЕС се сви с над 3% в края на 2010 г.

Публикувана на 15.01.2016

18.02.2011

 

 
Строителната продукция в Европейския съюз (ЕС) бележи спад от 3,1% през декември 2010 г. спрямо ноември след корекция спрямо сезонни фактори, докато в еврозоната е регистрирано понижение от 1,8%, сочат първи изчисления на Евростат. През предходния месец спадът беше 0,8% и 0,9% съответно.
 
В сравнение със същия месец на 2009 г. строителството през декември се свива с 12% в еврозоната и с 8% в ЕС.
 
Месечно сравнение
 
Сред страните членки, за които са налични данни за декември 2010 г., строителството се понижава в осем страни и нараства в четири. Най-големи спадове са регистрирани в Германия (-24,1%), Великобритания (-15,2%), Чехия (-13,3%) и България (-13%), а най-силни ръстове – в Румъния (+17,6%) и Словения (+5,3%).
 
Сградното строителство се свива през декември с 0,9% в еврозоната и с 3,9% в ЕС, а гражданското – с 10,6% и със 7,9% съответно.
 
Сравнение на годишна база
 
Спрямо декември 2009 г. строителството намалява в десет от страните с налични данни и нараства в три. Най-големи спадове са отчетени в Германия (-23,6%), Испания (-19,8%) и Чехия (-15,6%), а увеличенията са в Швеция (+10,8%), Полша (+10,7%) и Словакия (+0,5%).
 
Строителството на сгради намалява с 8,9% в еврозоната и с 6,3% в ЕС през декември на годишна база, а гражданското – с 26,2% и със 17,3% съответно.
 
За страните членки на ЕС, които изготвят индекс на строителната продукция, но не са предоставили данни за съответния период, Евростат определя приблизително липсващите стойности, за да изчисли средните за еврозоната и ЕС. България е сред страните, за които от Евростат изчисляват корекцията спрямо сезонни фактори.
 
www.investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени