Безплатен телефон 0800 900 25

Бизнесът в Европа продал корпоративни имоти за 14 млрд. евро през 2010

Публикувана на 15.01.2016

18.03.2011

 

 
Продажбите на корпоративни имоти в Европа станаха характерна черта от инвестиционния пазар на имоти на континента през последните години.
 
Техният дял се повиши от 6% от общия обем през 2004 г. до близо 20% през 2008 г., сочи доклад на CB Richard Ellis, Inc (CBRE).
 
През 2010 г. компаниите са продали имоти, които са използвали за собствено ползване, на обща стойност 14 млрд. евро, което е с 12% по-високо от обема от 12,5 млрд. евро през 2009 г.
 
Този ръст обаче е значително по-нисък в сравнение с годишното повишение от 60% в обема на общите инвестиции в Европа. Това доведе до спад на общия дял на пазара до 13% за миналата година.
 
Тази промяна е повлияна от редица фактори. Една от причините е относителната липса на продажби на публичния сектор, въпреки големите бюджетни дефицити и мащабните програми за ограничаване на разходите.
 
Продажбите на публичния сектор през 2010 г. бяха на стойност 1,1 млрд. евро, което е значително по-ниско от дългосрочното средно ниво от 2,6 млрд. евро на година.
 
Основната причина за по-слабата активност на корпоративните продажби обаче е качеството на въпросните активи. Предвид инвестиционния апетит, който е почти изцяло насочен към първокласните активи, сравнително по-трудно се намират купувачи за активи, които се продават, тъй като са останали излишни за оперативните нужди на бизнесите.
 
Това важи с особена сила за държавните имоти, които са от смесено естество с различна степен на качество. Това затруднява тяхната продажба на открития инвестиционен пазар.
 
www.investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени