Безплатен телефон 0800 900 25

Строителството ускори спада си през март до над 3% на месечна база

Публикувана на 15.01.2016

05.05.2011

 

През март 2011 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3,1% под нивото от предходния месец, сочат предварителни данни на Националния статистически институт.
 
Отчетеното понижение за февруари на месечна база беше 1,1%, като то е коригирано на -2,3%, а намалението от 0,8% през януари впоследствие е ревизирано на -1,7%.
 
Календарно изгладените данни показват спад от 19,1% на строителната продукция през март 2011 г. в сравнение със същия месец на 2010 г.
 
През март 2011 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището на предходния месец, като продукцията от строителство на сгради намалява с 2,2%, а гражданското/инженерното строителство - с 1,9%.
 
На годишна база намалението на строителната продукция през март 2011 г. се определя предимно от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е 23,8%, изчислен от календарно изгладени данни, а в сградното строителство намалението е 14,7%.
 
За изчисляване на индексите се използва получената информация за отработеното време в строителството от месечно извадково наблюдение на строителни предприятия, чиято продукция надхвърля 75% от общата строителна продукция в страната.
 
www.investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени