Безплатен телефон 0800 900 25

Жилищните кредити се увеличават с 4 043 броя за година

Публикувана на 15.01.2016

19.05.2011

 

Жилищните кредити се увеличават нетно с 4 043 броя за година и към 31 март 2011 г. са 157 749, показват изчисления на Investor.bg на база данни на БНБ.
 
От тях 96,4% са със срок над 5 години, а общата им стойност към 31 март 2011 г. е 8,72 млрд. лв., като се увеличава с 2,71% на годишна база.
 
Преди шест години, към 31 март 2005 г., жилищните кредити са били 60 471, като ръстът оттогава е със 161%. Като стойност увеличението е с 343%, което показва, че средния размер на изтеглените кредити се е удвоил.
 
Потребителските кредити са по-краткосрочни, но въпреки това 62% са със срок от над 5 години. През периода април 2010 - март 2011 г. погасените са повече от изтеглените и общо намаляват с 55 329 и към 31 март 2011 г. са 1 144 286. Намалението е с 4,61% на годишна база.
 
Преди 6 години, към 31 март 2005 г. е имало 1 069 330 потребителски кредита, като увеличението спрямо тогава е само със 7% като брой. Като стойност за шест години те се увеличават със 102%, или с 3,5 пъти по-бавен темп от ръста на жилищните кредити.
 
Като сума намалението е с 2,05% на годишна база до 7,53 млрд. лв. към 31 март 2011 г.
 
Общо потребителските и жилищни кредити са за 16,25 млрд. лв. към 31 март 2011 г., като отчитат повишение с 0,45% на годишна база.
 
www.investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени