Безплатен телефон 0800 900 25

Мецанин финансирането си проправя все повече път към пазара на имоти

Публикувана на 19.01.2016

20.05.2011

 

В условията на понижена ликвидност и ограничено финансиране, налично за пазара на недвижими имоти, фокусът в сектора се насочва все повече върху алтернативните форми на кредитиране.
 
Сред тях през последната година мецанин финансирането (комбинация между дългово и дялово финансиране) е все по-застъпено в Европа, подпомогнато от редица фактори.
 
На първо място, цената на ресурса отчете значително понижение поради увеличената конкуренция сред кредиторите и по-малка от очакваната наличност на проблемни активи на пазара, сочи проучване на CB Richard Ellis Inc. (CBRE).
 
На върха на кризата кредиторите очакваха опортюнистична норма на възвръщаемост от порядъка на 20-25% върху своя капитал. Днес средните очаквания за възвръщаемост са 15,9%.
 
Според компанията на територията на Европа, Близкия Изток и Африка днес има 69 мецанин кредитора, които активно търсят възможности. От тях шест са обявили публично сделки през 2010 и първото тримесечие на 2011 г., сключвайки девет инвестиционни транзакции с общ обем от 450 млн. евро. Реалният обем обаче е по-висок.
 
По време на спада над 100 кредитора са изразили интерес за предоставяне на мецанин финансиране. Въпреки това много от тях имаха нереалистични очаквания или не разполагаха с адекватната инфраструктура за кредитиране и затова естествено отпаднаха от пазара. Някои от тях може да предпочетат да останат на пазара, като инвестират индиректно в дългови фондове, се казва в доклада.
 
Според CBRE пазарът ще става все по-адекватен и зрял през 2011 г. Броят на кредиторите ще се понижи още повече, но корелацията между инвестиционните очаквания и пазарната реалност ще се повишава, поради което сделките ще се увеличават.
 
Въпреки че сделките с мецанин финансиране не се обявяват публично, особено ако те включват рефинансиране и преструктуриране, от компанията смятат, че кредитите, отпуснати през последните пет тримесечия, са били със средно съотношение между дълга и стойността на актива от 75%.
 
Вече има признаци обаче, че този дял се повишава, като кредиторите са склонни да отпускат финансиране за до 82,8%.
 
Прогнозите на компанията сочат, че Великобритания и Германия ще останат основният фокус на инвеститорите за близкото бъдеще. Тези два пазара ще бъдат следвани от Франция и Холандия.
 
Повечето кредитори предпочитат да финансират сделки в Северна Европа в сравнение с Южна. Общо 44% от тях „селективно“ биха отпуснали кредити и за южноевропейски пазари като Испания, Италия, Португалия и Гърция. Повечето от тях обаче действат „на парче“, съобразно конкретните условия, поради настоящата икономическа несигурност в този регион.
 
 
www.investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени