Безплатен телефон 0800 900 25

Неподдържаната външна фасада скъсява живота на сградите

Публикувана на 19.01.2016

25.05.2011

 

Занемареното състояние на сградите до голяма степен се дължи на неправилната поддръжка на външната им фасада.
Собствениците на бизнес сгради и хотели често подценяват това и пропускат да включат грижата за външните стени и прозорци в калкулацията на годишния си бюджет, коментираха експерти от Facility Optimum Bulgaria, компания, специализирана в поддръжката и управлението на бизнес сгради.
 
Замърсяването на външната фасада не се изчерпва единствено със зацапаните прозорци, посочиха от компанията. Климатичните условия, резките температурни промени и влагата оказват негативно влияние и върху масивната външна част на всяка постройка.
 
„В проектирането на голяма част от бизнес сградите не са заложени свободно отварящи се прозорци, което изисква специална методика на почистване”, коментира Бисера Иванова, изпълнителен директор на Facility Optimum Bulgaria.
 
„Много собственици игнорират това и служителите зад неподдържаните прозорци са принудени да работят на смесена светлина. Нехайното отношение към поддръжката на външните стени също оказва пагубно влияние върху сградата – животът й може да се скъси с до 10-12%”, допълва Иванова.
 
 Външните фасади трябва да бъдат почиствани 2 пъти в годината, за да се гарантира дългият им живот. Много е важно обаче да се знае кое време на годината е подходящо, съветват от компанията. Краят на валежите, характерни за пролетта, е най-доброто време да се обърне внимание на външните прозорци и стени. Следващото почистване трябва да бъде през октомври, преди температурите да са паднали значително, съветват още от Facility Optimum Bulgaria.
 
Разходите за тази услуга се определят в зависимост от използваната технология на почистване на външните фасади. Най-често в момента се използва алпийският метод, тъй като повечето сгради у нас не са проектирани за друг вид почистване. Цената на този вид почистване варира между 1 и 6 лева на кв.м в зависимост от вида на фасадата. Някои постройки позволяват и използването на автовишки, което излиза на собствениците на сгради между 1 и 3 лева на кв.м.
 
И в двата случай се използва ръчен труд, а самото почистване става сравнително бавно. Една от най-новите технологии на почистване, която скоро предстои да бъде въведена в България, е почистването чрез роботизирани машини. Тази технология намалява количеството на химическите препарати, осигурява по-малко работна ръка и по-висока скорост на почистването, допринасяйки и за по-високото качество на резултатите.
 
„На пръв поглед грижата за външната фасада е незначителна на фона на всички други ангажименти на собствениците като поддръжка на инсталациите, охрана, озеленяване и т.н.”, коментира Бисера Иванова.
 
„Това обаче не е просто козметична, естетическа поддръжка на постройката. Външната фасада е епидермисът на сградата и лошото й състояние може да доведе до други, много по-неприятни последствия”, предупреди още Иванова.
 
www.expert.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени