Безплатен телефон 0800 900 25

Строителството продължи да се свива през април

Публикувана на 19.01.2016

07.06.2011

 

През април 2011 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2,7% под нивото от предходния месец, сочат предварителни данни на НСИ.
 
Календарно изгладените данни показват спад от 22,8% на строителната продукция през април 2011 г. в сравнение със същия месец на 2010 г.
 
Отчетеното понижение за март на месечна база беше 3,1%, като то е коригирано на -4,6%.
 
През април продукцията от строителство на сгради намалява с 1,8% на месечна база, а от гражданско/инженерно строителство - с 2,4%.
 
На годишна база намалението на строителната продукция през април се определя предимно от отрицателния темп при гражданското строителство, където спадът е 29,3%, а в сградното строителство намалението е със 17,2%.
 
За изчисляване на индексите се използва получената информация за отработеното време в строителството от месечно извадково наблюдение на строителни предприятия, чиято продукция надхвърля 75% от общата строителна продукция в страната.
 
www.investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени