Безплатен телефон 0800 900 25

НС отхвърли промени, спиращи хаотичното строителство извън населени места

Публикувана на 19.01.2016

09.06.2011

 

Народното събрание отхвърли на първо четене промените в Закона за устройство на територията, внесени от Николай Пехливанов от „Атака", които предвиждаха спиране на възможността да се обособяват нови зони за застрояване вътре в жилищните комплекси и забрана за строителство върху имоти вече с променено предназначение, които не отговарят на предвижданията на действащите устройствени планове.
 
Друга основна цел на предложените законови промени беше да се спре хаотичното строителство извън границите на населените места. Механизмът за преодоляването на този проблем е да не се допуска промяна на предназначението на земи в територии, които нямат одобрен действащ устройствен план, пишеше в мотивите на отхвърления проект за промени в закона за устройство на територията.
 
www.lev.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени