Безплатен телефон 0800 900 25

БНБ увеличи срокa за продажба от банките на предоставените им обезпечения

Публикувана на 20.01.2016

10.06.2011

 

БНБ увеличи срока за реализация от банките на предоставените им обезпечения под формата на сгради или урегулирани поземлени имоти от 6 на 12 месеца, съобщи централната банка.
 
Управителният съвет на Българска народна банка е приел наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск.
 
С наредбата се променя от 6 на 12 месеца регулаторно приемливият срок за реализацията на предоставени обезпечения под формата на сгради или урегулирани поземлени имоти.
 
В рамките на този срок банките ще могат да отчитат стойността на тези обезпечения при установяването на рисковата стойност на експозициите и размера на специфичните провизии за кредитен риск.
 
Промяната в срока на реализация на този вид обезпечения цели сближаване на надзорното третиране с текущите пазарни условия и отразява коментарите на банковата система за необходимостта от отчитането на съществуващите затруднения от процедурно и техническо естество в процеса по реализация на предоставени в полза на банките обезпечения. 
 
Измененията в наредбата са в посока поддържане на антицикличната политика при регулирането дейността на кредитните институции в България, отчитайки текущата ликвидност на пазара на недвижими имоти и необходимостта от запазване на гъвкавостта спрямо банковите клиенти, изпитващи временни затруднения в условията на утежнена икономическа ситуация.
 
С настоящите промени БНБ запазва консервативния характер на прилаганата надзорна политика, осигурявайки оптимален баланс между облекчаването на капиталовата позиция на банките и същевременното запазване на натрупаните до момента капиталови буфери в системата, заявяват от Централната банка.
 
www.investor.bg 
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени