Безплатен телефон 0800 900 25

Фиксираните лихви – нова мода в ипотечното кредитиране у нас

Публикувана на 20.01.2016

20.06.2011

 

През месец май продължава стабилизирането на пазара на ипотечни кредити, отчетено през последните месеци, сочи анализ на КредитЦентър.
 
„Почти няма клиент, който да не търси макар и минимално допълнително финансиране при покупката на имот“, коментира изпълнителният директор на КредитЦентър Тихомир Тошев.
 
Нови оферти с фиксирани лихви за определен период се появиха и през май и това оформи тенденцията на трайно позициониране на продуктите с фиксирана лихва на пазара на ипотечното кредитиране”, коментира той.
 
Разнообразието на фиксирани лихви се увеличава и въпреки че повечето такива предложения са с фиксирана лихва само за първата година, на пазара се появиха и продукти с фиксирана лихва за 7 и 10 години, каквито нашият ипотечен пазар не е виждал досега, се казва в анализа.
 
Фиксираните лихви за първата година се движат най-често в границите от 5,25% до 6,25%, а фиксираните лихви за по-дълги периоди – от 6,35% до 7,20%. Фиксираните лихви за първата година са по-скоро маркетингов инструмент, а тези за по-дълъг период се избират от клиенти, търсещи дългосрочна стабилност на разходите по кредита.
 
Лоша кредитна история
 
Активизирането на клиентите в търсенето на ипотечни кредити показа и една друга страна на кредитния пазар. Тези от тях, които не са били много стриктни в обслужването на съществуващите си кредити или кредитни карти през последните години, сега остават неприятно изненадани от справките в Централния кредитен регистър, които се правят при всяко подадено искане за кредит.
 
Очакванията, че не е важно да спазваш месечните дати за плащанията си по кредита или че можеш да не внасяш месечните си вноски редовно, а тогава, когато имаш възможност, водят до лоша кредитна история и ограничаване на възможностите за получаване на нови кредити.
 
Наблюденията на консултантите сочат нарастване на размера на изтеглените кредити през месец май в три от четирите най-големи града на страната, които са определящи за облика на ипотечния пазар – София, Пловдив и Бургас.
 
„Това се дължи и на увеличения процент на финансиране на сделките“, казва Тошев.
 
Миграцията към големите градове и нарастването на населението в тях ще са все по-определящи за процесите в сектора на недвижимите имоти и в бъдеще.
 
„Търсенето на жилища в големите градове, където населението се увеличава, няма как да спре. Същевременно, в по-малките населени места, търсенето на жилищно кредитиране ще остава ограничено”, добавя той.
 
Ключови параметри
 
Средният размер на изтеглените ипотечни кредити през месец май е бил 36 860 евро, което е незначително понижение в сравнение с 36 980 през предходния месец. Съотношението при валутите на отпуснатите кредити е 94/6 в полза на еврото спрямо лева. 
 
Най-активни потребители на ипотечни кредити остават хората между 26 г. и 35 г., които през месец май са 47,3% от всички кредитополучатели. След тях се нареждат тези от 36 г. до 45 г. (34,1%). Традиционно високата активност на най-младите – между 18 г. и 25 г., се запазва и през изминалия месец. Най-нисък е делът на потребителите над 45-годишна възраст - 7,2%. 
 
Разпределението по размер на кредитите сочи намаляване на дела на тези в най-ниския сегмент – от 10 хил. до 30 хил. евро, които през изминалия месец са били 40,2% от всички спрямо 41,8% през април. За сметка на това леко се повишават дяловете на всички останали с по-големи размери. Най-предпочитани са отново ипотечните заеми между 30 хил. и 50 хил. евро, чийто дял е 43,9%.
 
Покупката на жилище остава основна цел на получателите на ипотечни заеми. През месец май с такава цел са взети 94,6% от ипотечните кредити. За строително-монтажни работи са били предназначени 2,2% от заемите, а за лично ползване на средствата – 3,2% от тях.
 
Все по-често банките отпускат кредити на стойност 70-80% от стойността на имота, както и за 80-90% от необходимата сума. За изминалия месец кредитите за 70-80% от цената на сделката са били 35,6% от всички, като след тях се нареждат тези, покриващи 80-90% от стойността на жилището, които са 21,2% от общия брой на получените заеми. На трето място по популярност са кредитите за 60-70% от необходимото финансиране с 19,5%.
 
Основната част от клиентите, теглещи ипотечни кредити през май, са с месечен доход на домакинство от 1500 лв. до 2500 лв. - 86,5% от всички потребители. Кредитополучателите с доход на домакинство до 1500 лв. са 8,8% от общия брой, а тези с месечни приходи от 2500 лв. до 4000 лв. – 3,9%. Най-нисък дял имат потребителите с доходи на домакинство над 4000 лв. – 0,8% от всички. 
 
www.investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени