Безплатен телефон 0800 900 25

Фонд с молове у нас: Въпреки подобрението кризата още резонира на пазара на имоти

Публикувана на 20.01.2016

07.07.2011

 

Жилищен проект на ECDC в Румъния. Визуализация: Carrier S.E. Europe S.A.
Изминалата 2010 г. се оказа поредната трудна година за пазара на имоти, казва Андерсън Уамънд, председател на инвестиционния фонд European Convergence Development Company plc (ECDC), който развива четири проекта за молове у нас.
 
Въпреки че пазарът вече започва да показва някои признаци на възстановяване, отзвуците на глобалната икономическа криза от 2008 и 2009 г. продължават да се усещат в сектора.
 
Макар че се забелязват повишен наемен интерес и ръст в някои наемни нива, най-голямата пречка пред стабилизирането на дейността на фонда продължава да бъде сигурността относно наличното финансиране.
 
ECDC е зависим от поддържане на градивни взаимоотношения с банковите институции. Тъй като по-голямата част от тези взаимоотношения са с гръцки банки обаче, възможността от евентуална банкова криза в Гърция, която да се отрази на отношението на всички банки към региона и по-специално към нашите проекти, не може да бъде пренебрегната, пише той в годишния отчет на фонда.
 
Компанията е решила да понижи счетоводната стойност нжа някои от активите си, сред които е жилищен проект в Румъния, чиято стойност е била понижена до нула. Това е донесло счетоводна загуба от 8 млн. евро на фонда.
 
 
Наред с това стойността на търговския център Galleria Plovdiv е била понижена с 10,1 млн. евро, а тази на Mega Mall Rousse – с 1 млн. евро.
 
Понижения са направени и в стойността на други проекти на фонда, в резултат на което той завърши 2010 г. със загуба от 25 млн. евро преди данъци. За 2009 г. загубата беше в размер на 13 млн. евро.
 
Нови наематели идват "изключително трудно"
 
Във  връзка с пазара на търговски площи от компанията казват, че общият спад в потреблението, който продължава и през 2011 г., доведе до спад в продажбите на дребно, в резултат на което търговците продължават да са „изключително предпазливи“ относно експанзията. По-големите международни марки все още отлагат плановете си за разширяване, докато местните търговци и по-малките оператори са фокусирани главно към ограничаване на разходите си.
 
Наемателите продължават да са по-агресивни в преговорите, настоявайки за понижени наеми и/или преминаване към наеми, базирани изцяло върху оборота.
 
У нас фондът има молове и проекти за търговски центрове в Пловдив, Русе, Бургас и Сливен.
 
Към края на първото тримесечие на 2011 г. общо 61% от брутната отдаваема площ в мола в Пловдив Galleria Plovdiv са отдадени под наем.
 
В русенския мол отдадените площи са 31% от брутната отдаваема площ.
 
Фондът е инвестирал по 300 хил. евро собствени средства във всеки от двата проекта, за да покрие оперативните разходи на бизнеса, който не е в състояние да бъде финансиран от приходите от мола.
 
Както и през изминалите периоди от фонда казат, че към края на 2010 г. няма никакъв напредък по проектите в Бургас и Сливен, тъй като както в „банковия (сектор), така и на пазара на дребно няма видимо подобрение“.
 
„Остава изключително трудно да се привличат и осигурят наематели за неотдадените площи поради общата икономическа и пазарна нагласа“, коментират от компанията.
 
www.investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени