Безплатен телефон 0800 900 25

Строителството отчете минимален месечен спад през май

Публикувана на 20.01.2016

07.07.2011

 

Индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, през май 2011 г. е с 0,1% под нивото от предходния месец, сочат предварителни данни на НСИ.
 
Отчетеното понижение за април на месечна база беше 2,7%, като то е коригирано на -1,3%.
 
Индексът на строителната продукция е под равнището на предходния месец, въпреки че продукцията от строителство на сгради се увеличава с 1,7% на месечна база, а от гражданско/инженерно строителство - с 2,1%. Това е така, защото при сезонното изглаждане се прилага директен метод, т.е. всеки динамичен ред се изглажда поотделно, независимо от останалите.
 
Календарно изгладените данни показват спад от 16,6% на строителната продукция през май 2011 г. в сравнение със същия месец на 2010 г.
 
На годишна база намалението на строителната продукция през май се определя предимно от отрицателния темп при инженерното строителство, където спадът е 19,9%, изчислен от календарно изгладени данни, а в сградното строителство намалението е 8%.
 
www.investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени