Безплатен телефон 0800 900 25

Брокери отчитат спад в дела на свободните офис в София

Публикувана на 20.01.2016

11.07.2011

 

За първи път през последните три години сме свидетели на ръст в процента на заетите офис площи в София, като делът на свободните площи през второто тримесечие на 2011 спада до 24% от 25,5%, сравнено с края на първото тримесечие на годината. Това се казва в последния доклад на консултантската компания MBL CBRE.
 
В абсолютни стойности празните офиси са намалели с над 20 хил. кв. м за периода. Това се дължи на увеличения брой и обем сключени сделки, както и на намалелия брой новозавършени сгради, казват от компанията.
 
За сравнение, по данни на Colliers International, с които Investor.bg разполага, към средата на 2011 г. свободните офис площи в столицата са 26% от общото предлагане на пазара, или 356 хил. кв. м. По информация на Forton International към края на март 2011 г. делът на незаетите офиси в София бе 31%.
 
Най-голям брой незаети офиси продължава да има в периферията на столицата – приблизително 26%, сочи докладът на MBL CBRE.  В централната част свободните офиси са почти двойно по-малко – 13,9%.
 
Общият обем нетно усвоени клас А и В офиси площи достигна 25 500 кв. м, като за полугодието общата квадратура е 30 800 кв. м, сравнено с 57 500 кв. м за първата половина на 2010 г.
 
Новите офис сгради, въведени в експлоатация, са едва 5700 кв. м – най-ниската стойност от второто тримесечие на 2008 г. насам.
 
Същевременно общият брой модерни клас А и В площи в столицата достигна над 1,411 млн. кв. м – увеличение с 13% на годишна база.
 
Допълнителни 306 хил. кв. м са в процес на строителство, като замразените офис проекти са малко над 189 хил. кв. м.
 
Наемните нива за клас А офис площи се запазват в интервала 10-16 евро на кв. м месечно, в зависимост от местоположението и характеристиките на офис сградата. При клас В офиси се наблюдава минимален спад спрямо предходното тримесечие, като наемите са в рамките на 6-8 евро на кв. м на месец.
 
През 2011 г. от компанията не очакват стартиране на нови мащабни проекти за офис площи, като „пропастта“ между предлагането и търсенето на офис площи вече спира да се разтваря.
 
Същевременно очакваме наемните нива са да се стабилизират през втората половина на 2011 г., се казва в доклада.
 
www.ivestor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени