Безплатен телефон 0800 900 25

Расте делът на банковото финансиране по ипотечните сделки

Публикувана на 20.01.2016

11.07.2011

 

Все повече нараства процентът на финансиране, който банките отпускат по ипотечните сделки, сочат наблюдения на кредитни консултанти. През юни кредитите с финансиране в порядъка между 70 и 80% са 36,7% спрямо 35,6% през май, а тези между 80 и 90% - 22,1% при 21,2% за предходния месец, съобщиха от Кредит Център. На трето място по дял – с 18,1%, са отново заеми с висок процент на финансиране от страна на кредитните институции (между 60 и 70%).
 
Данните на компанията за юни 2011 г. сочат увеличение на средния размер на изтеглените кредити спрямо предходния месец. Докато през май той е бил 36 860 евро, през юни достига 38 366 евро.
 
Повишение на средния размер на кредитите се наблюдава във всеки от 4-те най-големи града на страната, които са определящи за облика на ипотечния пазар – София, Варна, Бургас и Пловдив. Най-висок остава размерът на ипотечните кредити в столицата, които през юни са средно по 46 359 евро. Предпочитаната валута от потребителите масово отново е еврото, като съотношението на изтеглените кредити в евро и лева за страната е 95/5.
 
Най-активна и през юни остава групата на потребителите на възраст от 26 до 35 години – 46,5% от всички кредитополучатели. След тях се нареждат клиентите в групата от 36 до 45 години, които са 35,8% от общия брой.  Активност се забелязва и при съвсем млади кредитополучатели – до 25-годишна възраст, като всеки 10-ти, на когото банките отпускат ипотечно финансиране, попада в тази възрастова група.
 
Най-голяма част от потребителите теглят кредит в размер от 30 хил. до 50 хил. евро, сочат наблюденията на Кредит Център. През юни те са били 44,8% спрямо 43,9% за май. На второ място по предпочитания се нареждат ипотечните заеми между 10 хил. и 30 хил. евро, които са 40,8% от всички изтеглени през изминалия месец. Всеки десети заем за юни е в диапазона от 50 хил. до 70 хил. евро, а леко повишение се наблюдава при дела на кредитите от 70 хил. до 90 хил. евро, както и при тези над 90 хил. евро.
 
Покупката на жилище остава водещият мотив при търсенето на ипотечен кредит. С тази цел през юни са изтеглени 95,3% от заемите. За лично ползване са взети 3,7% от тях, а за строително-монтажни работи – 1%.
 
Отново най-предпочитан срок за изплащане на ипотечен кредит остава периодът от 16 до 20 години. През юни 43,6% от изтеглените заеми са с този период на погасяване. Кредитите, взети за период от 21 до 25 години, са 26,8% от всички. На трето място се нареждат ипотечните  кредити, изтеглени за период от 26 до 30 години - 15,1% от всички, следвани непосредствено от по-краткосрочните (с изплащане между 10 и 15 години), които са 13,4%.
 
Домакинствата, които теглят ипотечен кредит, имат най-често месечен доход от 1500 до 2500 лв., сочат наблюденията на консултантите. В този профил се вписват 85,5% от всички потребители, получили заеми през юни. Нараства броят на хората с доход на домакинство до 1500 лв., на които се отпуска ипотечен кредит – 9,4% през юни спрямо 8,8% за предходния месец. Кредитополучателите с доход от 2500 лв. до 4000 лв. са 4,2% от всички, а тези с доходи на домакинството над 4000 лв. – 0,9%.
 
www.ivestor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени