Безплатен телефон 0800 900 25

Жилищата в страната са се увеличили с близо 200 хил. за 10 години

Публикувана на 20.01.2016

21.07.2011

 

По данни от преброяването към 1 февруари 2011 г. жилищата в страната са 3 887 076, съобщиха от Националния статистически институт. От тях 3 859 460 се намират в жилищни сгради, 23 232 - в нежилищни сгради, 828 са колективни и 3 556 - примитивни и подвижни жилища. Броят на жилищата е нараснал с 198 274 в сравнение с предишното преброяване през 2001 г.
 
В градовете се намират 2 566 544 жилища, или 66% от жилищния фонд. Най-голям брой жилища са преброени в област София (столица) - 607 406, или 15,5% от жилищния фонд, следва област Пловдив - 318 566, и областите Бургас и Варна - съответно с 269 354 и 243 424 броя жилища.
 
Обитавани са 78,1% от жилищата в градовете и 69,8% от жилищата в селата. За сравнение, през 2001 г. обитаваните жилища в градовете са били 83,2%, а в селата – 65,8%.
 
Населеността на жилищата, която се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище, намалява от 2,1 през 2001 г. на 1,9 през 2011 г. Населеността на жилищата намалява и в градовете, и в селата, но в градовете остава по-голяма, отколкото в селата. В градовете в едно жилище живеят средно 2,1 лица, а в селата – 1,5. В столицата в едно жилище живеят средно 2,0 лица.
 
Битова осигуреност на домакинствата
 
Електрифицирани са почти всички жилища в страната. Делът на неелектрифицираните е 0,02% от всички жилища. Това са примитивни жилища, които се намират в махали в труднодостъпни планински места.
 
По отношение на водоснабдеността и канализацията на жилищата данните показват, че в градовете делът на жилищата с водопровод и централна канализация е 92,4%. Водопровод в жилището, но без канализация имат 0,3% от градските жилища. В селата най-голям е делът на канализацията, свързана с попивна яма – 48,9% от жилищата с водопровод вътре в жилището, и 52,5% от жилищата с водопровод извън жилището. Жилищата без водопровод и без канализация са 1,7% от всички жилища в градовете и 6,8% от жилищата в селата.
 
Тоалетна вътре в жилището имат 74,1% от обитаваните жилища, за 4,4% тоалетната е извън жилището, но в сградата, а за 20,5% е извън сградата. Без обособена тоалетна са 1% от обитаваните жилища.
 
Баня в жилището имат 82,1% от обитаваните жилища. За 5,9% банята е извън сградата, а за 3,2% банята е в сградата, но извън жилището. Останалите 8,8% от обитаваните жилища не разполагат с баня.
 
Отоплението на жилищата в страната се извършва основно с дърва и въглища – 57,9% от обитаваните жилища, с електричество се отопляват 26,2%, с парно от централен източник – 13,7%, и с газ от централен източник – 1,2%.
 
За осигуряване на информация относно политиката по енергоспестяване, за първи път по време на преброяването тази година са събрани данни за наличие на енергоспестяваща дограма и външна изолация на жилищата. Данните показват, че 29% от всички жилища имат поставена енергоспестяваща дограма. С външна изолация са 15,5% от жилищата.
 
Телевизор има в 97,9% от обитаваните жилищата, готварска печка - в 93,2%, а хладилник - в 93,3% от жилищата. Компютър имат съответно 54,1 и 18,1% от жилищата в градовете и в селата, докато през 2001 г. е имало само в 4% от всички обитавани жилища. Достъп до интернет имат 51,4% от обитаваните жилища в градовете и 16,4% в селата. Сателитна антена са имали 6% от жилищата през 2001 г., докато през 2011 г. техният дял е 22%.
 
www.investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени