Безплатен телефон 0800 900 25

Бъдещето на пазара на имоти най-светло за Азия и части от Източна Европа

Публикувана на 21.01.2016

08.08.2011

 

Пазарите на имоти в Азия (с изключение на Япония) и части от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) показват по-добри резултати в сравнение с останалата част на света, се казва в доклад на британския Кралски институт на лицензираните оценители (RICS) за пазара през второто тримесечие.
 
Очакванията за наемния пазар, както и за капиталовите стойности на тези пазари, като цяло остават положителни, въпреки че в някои случаи в по-малка степен в сравнение с предишни периоди. За разлика от тях настроението в периферна Европа, Япония и ОАЕ остава сравнително мрачно.
 
Специално за второто тримесечие Китай и Хонконг продължават да бъдат водещи по отношение на наемния и инвестиционния пазар, въпреки редица мерки в посока охлаждане на търсенето. Сингапур също показва силна устойчивост на сектора на имоти.
 
От съществено значение е фактът, че към тези пазари на върха на подреждането на най-силните региони се присъединяват и страни като Русия, Полша и Чехия, посочва докладът.
 
Изключително положителните очаквания за наемния пазар в Русия се базират на високото търсене от страна на наемателите и липсата на качествени площи. В Полша и Чехия очакванията за ръст на капиталовите стойности се покачват в резултат на повишен инвестиционен интерес.
 
По отношение на другите региони по света, пазарът остава устойчив и в Бразилия, което окуражава развитието на нови проекти. За разлика от нея в Индия повечето индикатори показват признаци на забавяне, въпреки че очакванията все още сочат ръст в наемните нива и капиталовите стойности.
 
Сравнително положителни са и очакванията за развитите европейски пазари, като водеща в това отношение е Германия, където дефицитът на инвентар продължава да тласка наемите в посока нагоре.
 
За разлика от нея очакванията за капиталовите стойности във Франция се понижиха, въпреки че перспективите за наемните нива и инвестиционното търсене за следващото тримесечие остават положителни.
 
www.investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени