Безплатен телефон 0800 900 25

Броят на новите ипотеки у нас с ръст от 18% за тримесечието

Публикувана на 21.01.2016

10.08.2011

 

Броят на новоотпуснатите ипотечни кредити у нас през второто тримесечие на 2011 г. нараства с 18% спрямо първото, сочи нов доклад.
 
Средният размер на кредитите пък е нараснал с над 2200 евро за последния месец, сочат данните на Кредит Център. За юли той достига 40 595 евро спрямо 38 366 евро за предходния месец, като по този начин започва да се доближава до нивата преди началото на кризата. Съотношението евро/лева на кредитите за страната през юли 2011 г. е 94/6.
 
„Причината за растящия размер на ипотеките е активността във всички сегменти на имотния пазар. Въпреки че търсенето на двустайни апартаменти между 40 и 60 хил. евро остава най-голямо, през последното тримесечие има търсения в целия ценови спектър на пазара на имоти, а получаването на кредит е все по-лесно, защото в 90% от сделките купувачите са успели да договорят много добра цена на закупувания имот.”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център.
 
През месец юли се появиха кредити за по-големи апартаменти, чиито купувачи разполагат със стабилни приходи и могат да си позволят външно финансиране в голям размер, най често 80 – 85% от цената на имота, но само в случаите, в които имат чисто кредитно досие и добри перспективи за дългосрочна финансова стабилност. Тези клиенти бяха и една от основните движещи сили на пазара преди кризата и връщането им е добър знак за пазара. Част от тях имат собствено жилище, но сега купуват по-голям и удобен за семейството имот, който отговаря на изискванията им за дом към днешна дата.
 
През юли една банка подобри офертата си за жилищни кредити, което рядко се случва през летните месеци. Това се прие добре от пазара и предполага нови подобрени оферти от другите активни финансиращи институции  за най-силния период на ипотечното кредитиране – септември – декември.
 
Основни характеристики
 
Както и през предишния месец, консултантите отчитат нарастване на размера на ипотечните кредити и в четирите най-големи града на страната, определящи облика на ипотечния пазар. В столицата средният размер на кредитите гони 50 хил. евро, нараствайки с над 2800 евро спрямо юни. С 3240 евро се повишава средният ипотечен заем в Бургас през изминалия месец и вече е 31 680 евро. Нарастването на кредитите във Варна е с 2200 евро до среден размер от 37 940 евро, а в Пловдив – с 1240 евро до 28 360 евро.
 
Най-активни потребители на ипотечни заеми остават хората на възраст от 26 до 35 г., които през юли са 48,2% от всички изтеглили подобен кредит. Следва ги възрастовата група от 36 до 45 г., към която спада всеки трети клиент, взел ипотечен кредит. Най-младите – между 18 и 25 г., са 10,8% от всички потребители, а 8,3% от клиентите на ипотечните заеми са на възраст над 45 години.
 
През юли значително нараства делът на кредитите с размер над 50 хил. евро. Заемите в диапазона от 50 хил. до 70 хил. евро, изтеглени през изминалия месец, са 14,3% от всички, докато месец по-рано делът им е бил 9,9%. Увеличават се и кредитите между 70 хил. и 90 хил. евро, които вече са 4,8% спрямо 3,4% през юни. Едновременно с това консултантите отчитат и нарастване на изтеглените заеми с размер над 90 хил. евро, каквито обикновено се използват за закупуването на луксозни жилища.
 
Покупката на жилище е основният мотив за търсенето на ипотечни заеми. С тази цел са взети 95,4% от кредитите през юли. За лично ползване са изтеглени 3,6% от кредитите, а 1% - за строително-монтажни работи.
 
Срокът на погасяване от 16 до 20 години остава най-предпочитан за клиентите. През юли за такъв период на изплащане са изтеглени 40,1% от всички заеми. На следващо място се нареждат кредитите, изтеглени за период от 21 до 25 г., които са 24,3% от общия брой. Заемите, които трябва да бъдат върнати в срок между 26 и 30 години, са 17,3% от всички, следвани от тези, изтеглени за срок от 10 до 15 години (14,8%).
 
Продължава да нараства и процентът на финансиране, който банките отпускат по ипотечните заеми. Кредитите с финансиране между 70% и 80% от стойността на имотите през юли са 38,2% от всички, докато месец по-рано техният дял е бил 36,7%. Нараства и броят на заемите, при които отпуснатото финансиране покрива 80% до 90% от цената на жилището. Техният дял достига 23,2% спрямо 22,1% през предходния месец. За сметка на тях леко се понижава делът на заемите с финансиране в диапазона 60-70%, 50-60% и 40-50%.
 
Най-чести потребители на ипотечни кредити са домакинства, чийто месечен доход е от 1500 до 2500 лв., сочи статистиката. Клиенти с този профил са изтеглили 86,2% от кредитите през юли. Всеки десети потребител е с доход на домакинство до 1500 лв., а 2,9% от получилите ипотечен заем имат приходи в семейството от 2500 лв. до 4000 лв. С доходи над 4000 лв. са 0,8% от клиентите, на които е отпуснат ипотечен кредит през изминалия месец. 
www.investor.bg
© 2006-2024 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени