Безплатен телефон 0800 900 25

Отчуждиха частни имоти за ремонта на ж.п. линията Пловдив-Свиленград

Публикувана на 21.01.2016

24.08.2011

 

Правителството отчужди части от имоти частна собственост за държавна нужда за реконструкцията на ж.п. линията Пловдив-Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч, съобщи пресслужбата на кабинета.
 
Имотите се намират в землището на с. Сталево, община Димитровград, и представляват горска територия.
 
Финансирането на процедурата по отчуждаването на имотите се осигурява от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 
Решението може да бъдат обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
 
 
 
www.investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени