Безплатен телефон 0800 900 25

Накъде отива жилищният пазар в Европа?

Публикувана на 21.01.2016

18.10.2011

 

Секторът на жилищните имоти в Европа все повече се превръща в пазар с две лица. Наред с това развитието на пазара и в частност сегментът на покупки за собствено ползване, са все по-значими за икономиката в континента, се казва в проучване на германската компания за имоти Patrizia, с което Investor.bg разполага.
 
Във фокуса на анализаторите в еврозоната са преди всичко ценовият ръст и дисбалансите в сектора и останалата част на икономиката. 
 
Между 1990 г. и 2007 г. цените на жилищните имоти в еврозоната се повишиха общо със 130%, или средно с 5% на година. След началото на новото хилядолетие този ръст се ускори до 6%. Леки спадове в цените от около 1 до 1,5% бяха регистрирани през 2008 и 2009 г. Ръстът през 2010 г. бе 2,8%, като той се успокои в началото на 2011 г. За първите три месеца на настоящата година цените отчетоха понижение от 0,5% спрямо последното тримесечие на 2010 г.
 
Последните развития на цените на жилищния пазар обаче трябва да се разглеждат в контекста на ограничения ръст на предлагане и търсене.
 
След известна либерализация на кредитните условия в сектора през 2010 г., от началото на 2011 г. се зебелязват нови индикации за затягане на финансирането за жилищния пазар. Степента на това затягане обаче се оказа по-голяма в сравнение с първоначалните очаквания на банките.
 
По отношение на предлагането понижените инвестиции в изграждането на нови жилищни имоти доведе до постепенно намаляване на остатъчния инвентар от свободни жилища.
 
Като цяло развитията по отношение на търсене и предлагане на жилищни имоти в еврозоната показват, че може да се очакват умерени ръстове в еврозоната през следващите няколко години от порядъка на 2% на година.
 
Зад общата статистика обаче ясно могат да се различат двете лица на пазара, според които може да се направи базово разграничение между две групи държави. От една страна са пазарите, на които корекцията в жилищните цени все още не е завършила. Такива са Ирландия, Испания, Холандия, Великобритания и Дания. От друга страна са държавите, на които цените вече се покачват – като Германия, Австрия, Швеция и Финландия.
 
Въпреки ценовите корекции, които на различните пазари протекоха с една или друга интензивност, жилищните цени са все още доста високи в исторически контекст. Това е малко изненадващо, тъй като в дългосрочен план специфичната инфлация в наемните нива в повечето страни в еврозоната е значително над инфлацията в същата, сочи докладът.
 
Проучването е базирано на данни от 18 пазара в Европа, сред които българският не фигурира.
 
investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени