Безплатен телефон 0800 900 25

Завършиха пилотни сгради по проект Стакато и проект Обновен дом

Публикувана на 21.01.2016

19.10.2011

 

Като член на Европейския съюз България има ангажименти по изпълнението на климатичната стратегия 20/20/20. Като изпълняваме европейското законодателство за повишаване на енергийната ефективност, следва и да отговорим и на обществените нагласи и очаквания в тази връзка. Загрижени сме за по-добрите условия на живот и намаляване разходите за енергия и отопление на жителите, затова енергийната ефективност на сградите е приоритет за нас. В последните години са ни отделени средства за енергийни обследвания, паспортизация на сгради, реновиране на детски градини и други дейности.
 
От 2008 г. в район "Оборище" стартира проект Staccato по Шестата рамкова програма със субсидия от Европейския съюз. Пилотният проект е за енергоефективно обновяване на жилищни сгради с прилагане на възобновяеми енергийни източници в три европейски града – Амстердам, Будапеща и София. За успешното реализиране на проекта значително съфинансиране идва от Националната програма за обновяване на жилищни сгради - проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", или "Обновен дом", като съвместна инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Със средствата от Staccato се инсталират слънчеви колектори за топла вода.
 
По проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради" от 2006 г. са реновирани общо 50 сгради в страната, 13 от тях в София. За нас е голям успех, че 6 от тези завършени сгради са в район "Оборище", а на 3 от тях има инсталирани възобновяеми енергийни източници. Предстои завършване на четвърта жилищна сграда.
 
Жилищните сгради са в центъра на София - на улиците "Чаталджа" 54, "Асен Златаров" 11 и "Алеко Константинов" 2. На покривните им части са инсталирани колекторите за отопление на вода. Жителите на блоковете вече ползват вода, затоплена със слънчева енергия. Усеща се комфортът от новата изолация в домовете през горещите летни дни и икономичността на новата система за отопление на вода. Поставена е дограма с двоен стъклопакет, обновени са входните врати и вътрешността на общите помещения. Обновено е ОДЗ 60 и на него са поставени соларни панели за отопление на вода и плувен басейн.
 
Целта на проекта е не просто да подобри визията и условията на живот в жилищните сгради, а да покаже, че включването на възобновяеми енергийни източници при реновирането на сградите повишава значително тяхната енергийна ефективност. В резултат от пилотните дейности по проекта са инсталирани общо 44 слънчеви колектора на покривите на трите сгради, предназначени за отопление на топла вода за 48 апартамента. Предвидена е средна колекторна площ от 2.6 кв.м на апартамент, като цената на жилище за инсталиране на слънчевите колектори е около 3350 лв. Основно предимство на системата е, че функционира целогодишно. В дните, когато няма достатъчно слънцегреене, подгряването на водата се извършва от "Топлофикация" по напълно автоматизиран начин. С новото соларно оборудване собствениците на реновираните сгради спестяват до 60% от разходите за топла вода. Енергията, необходима за отопление и охлаждане на сградите, ще е 65% по-малко в сравнение с досегашното енергопотребление и общо 50% по-малко консумация на енергия на сградите.
 
Завършването на трите пилотни сгради показва, че реновиране с цел повишаване на енергийната ефективност може да се извърши чрез гъвкави схеми на частично финансиране и целеви кредити. Трите пилотни сгради са обновени чрез комбиниране на средства от собствениците на сградите (около 25%), средства по проект "Стакато" (безвъзмездна субсидия от Европейската комисия) и средства по програма "Обновен дом" на МРРБ и ПРООН (около 75%).
 
Идеята на проекта е да се изпълнят всички препоръки на енергийното обследване за цялостно саниране на сградната конструкция и инсталиране на възобновяеми източници на енергия. Така собствениците на обновените сгради могат да реализират икономии и чрез освобождаване от данък сгради за период от 3 до 7 години.
При изготвянето на тръжната документация за изпълнители по проект "Стакато" водещи са изискванията за качество в съчетание с конкурентната цена. В резултат на това по проекта работят само сертифицирани доставчици на оборудване, а соларните панели, инсталирани върху пилотните сгради, имат 12 години гаранция.
 
Въпреки първоначалните резерви към системите за отопление на вода със слънчева енергия благодарение на "Стакато" тази технология става все по-популярна и вече се осъзнава нейната ефективност. Домакинствата, ползващи соларни системи за топла вода, могат да разчитат на надеждно снабдяване с топла вода в жилищата си по всяко време на денонощието, 365 дни в годината, осигурени от двата енергийни източника – слънчева енергия и централно топлоснабдяване. Предимство за собствениците в тези сгради ще бъде и наличието на топла вода по време на периоди на профилактика на "Топлофикация".
 
Голям напредък е промяната в отношението на обществеността към санирането и ВЕИ. Като цяло собствениците в обновените сгради бяха много кооперативни и активни. Предварително подписаха меморандум по проект "Стакато" и показаха интереса и желанието си да бъдат част от тази инициатива. Това допринесе много за реализацията на проекта и ще бъде добра основа за бъдещите действия в посока енергийна ефективност на жилищни сгради.
Трудностите при изпълнението на проекта произтичаха главно от факта, че такъв проект се прави за първи път. Високоетажни многофамилни жилищни сгради с инсталирани слънчеви колектори в София няма. В България тази технология сега навлиза, не е толкова разпространена и популярна и е неминуемо по-скъпа. Благодарение на изключително доброто партньорство с "Обновен дом" и сътрудничеството със собствениците на сградите тези трудности бяха преодолени. Сега разполагаме с нова методика и нов технологичен път, които ще улесняват бъдещата работа със соларни колектори.
 
Продължава интересът за участие на нови сгради в проекта,
защото резултатите от енергоспестяване и намаляване на сметките са вече налице. Важно е да се знае, че в район "Оборище" е създадена база данни с над 140 етажни собствености, които сами са изразили желание и готовност да участват в проекти за саниране и имат консенсус за това. След завършването на трите пилотни сгради предстои реновиране и на други сгради в района, вероятно след стартиране на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, операция 1.2. Жилищна политика по оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г."
 
в-к Строителство Градът
 
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени