Безплатен телефон 0800 900 25

Строителните човекочасове с 29% спад за две години

Публикувана на 14.01.2016

от Мариян Йорданов

През май 2010 г. на годишна база спадът е с 16,6%

Строителната продукция (измерена в човекочасове) намалява с 16,6% през май 2010 г. на годишна база, показват данни на НСИ. През май 2009 г. имаше друг спад с 14,5% на годишна база и общо за последните две години спадът е общо 29%.

Индексите на строителната продукция са изчислени при постоянна база (2005 г. = 100%) въз основа на действително отработените човекочасове от пряко заетите в строителното производство. През май 2010 г. стойността на индекса е 108,5, което означава че през този месец отработените човекочасове от строителите са с 8,5% повече от същия период на 2008 г.

Рекордните стойности от 240 пункта на индекса са постигнати през октомври 2008 г., тоест през този месец строителните човекочасове са били със 140% повече спрямо 2005 г.

НСИ не прави разлика дали в тези човекочасове е лепен скъп или евтин фаянс, както и дали е изграждан скъп високоетажен обект или ниско строителство и дори огради.

При сградното строителство човекочасовете намаляват с 25,2% на годишна база до 91,5 пункта през май (при база от 2005 г. равна на 100).

При градското/инженерно строителство човекочасовете намаляват с 0,4% до 147,8 пункта (при 2005 г. равна на 100).

За изчисляване на индексите на човекочасовете НСИ използва информация за отработеното време в строителството от провежданото месечно извадково наблюдение на строителни предприятия, чиято продукция надхвърля 75% от общата строителна продукция в страната.

Източник: www.investor.bg

© 2006-2020 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени