Безплатен телефон 0800 900 25

Райфайзен Имоти: Жилищните цени в София продължават да падат

Публикувана на 21.01.2016

26.10.2011

 

Средните пазарни цени, на които се сключват сделки с жилища в София, продължават да намаляват, като през третото тримесечие на 2011 г. са спаднали с 6,8% спрямо същия период на миналата година, сочи индекс на Райфайзен Имоти, който следи динамиката на реалните продажни цени на недвижимите имоти в страната.
 
Спрямо второто тримесечие на 2011 г. средните цени на продадените жилища в столицата отбелязват спад от 3,8%. От графиката прави впечатление обаче, че стойността на индекса за София през третото тримесечие (284 пункта) е почти колкото и през първото (285 пункта).
 
Миналата седмица от Националния статистически институт публикуваха данните си за жилищните цени в страната през третото тримесечие, според които спадът на цените в София спрямо второто тримесечие е 0,6%.
 
В Пловдив средните пазарни цени за продажба на жилищни имоти през третото тримесечие на 2011 г. са намалели с 4,1% спрямо същия период на 2010 г., докато във Варна спадът е 3,6%, сочи индексът на Райфайзен Имоти.
 
На тримесечна база индексът отчита разнопосочни изменения в двата града – намаление от 1,4% във Варна и минимален ръст от по-малко от 0,1% в Пловдив. На практика индексът за Пловдив остава непроменен през последните три тримесечия (273 пункта).
 
През последните две тримесечия се отчита засилена ценова динамика на пазара на нежилищни имоти в най-големите градове в страната. На тримесечна база измененията в цените в София и Варна отчитат спад съответно от 9,6% и 6,4%, а в Пловдив и Бургас - ръст от съответно 2,5% и 6,8%. Сегментът на нежилищните имоти в столицата включва сделки както с търговски обекти, така и с помещения с офисно предназначение, докато в останалите градове преобладават сделките с търговски обекти.
 
През последните тримесечия се наблюдава увеличение на броя на сключените сделки с търговски обекти с централно местоположение, включително на главните търговски улици, но то е съчетано с намаляващи средни размери на продадените имоти. Това обяснява ръста на средните цени на нежилищните имоти и съответно на нивата на индекса в Бургас и Пловдив през периода, обясняват от компанията.
 
investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени