Безплатен телефон 0800 900 25

Предлагат данъчни облекчения за инвеститори в реставрация на сгради-паметници

Публикувана на 21.01.2016

09.11.2011

 

Да бъдат въведени данъчни облекчения за средствата, вложени за опазване и реставрация на недвижими имоти-паметници на архитектурата и културата. За това настоява директорът на Националния институт за недвижимо културно имущество (НИНКН) арх. Йорданка Кандулкова.
 
Тя беше подкрепена и от участниците в дискусията за паметниците на културата и архитектурата, която се проведе като част от конференцията за инвестиции и пазар на  имоти BalREc. Те се обединиха около мнението, че има нужда от държавна програма за популяризация на паметниците на културата, обвързването на тези обекти с туризма и генерирането на приходи от тях.
 
Според арх. Кандулкова е необходимо още да се осигури целево европейско финансиране за обекти-паметници на културата, които са частна собственост. Това финансиране по нейните думи може да бъде скрепено с договор за публично-частно партньорство, така че да бъде гарантиран общественият интерес.
 
„Трябва да има създадена такава партньорска единица – между държава и частник, община и частник, музей и частник, като частник – това е юридическо или физическо лице“, коментира пред журналисти арх. Кандулкова.
 
Директорът на института каза още, че е необходимо да бъде разработен специален наръчник за собственици и/или инвеститори в сгради – паметници на културното и архитектурното наследство. Според сегашната процедура всеки собственик или инвеститор е длъжен да съгласува всички ремонтни и възстановителни дейности с института и да чака разрешение за работите от министъра на културата. Това изключително много бави работата по такива сгради, а нерядко и собственици, и инвеститори предпочитат да си платят глобите, отколкото да губят време в чакане.
 
В тази връзка участниците в дискусията за паметниците на културата настояха да бъдат открити филиали на института поне в градовете, където има силна концентрация на сгради – паметници на културата. Засега на територията на страната действат само регионалните инспектори на главната дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ към Министерството на културата, които са основно с надзорни функции.
 
Арх. Кандулкова обясни още, че ако изискванията за ремонтно-възстановителните работи на сгради-паметници на културата и параметрите на намеса на строителите са предварително разписани, всеки ще знае точно какво се иска от него и как да си подготви проекта така, че да не се връща неколкократно за преработка и допълнително съгласуване.
 
Приоритетна за института за недвижимото културно имущество е актуализацията на регистъра на паметниците на културата в страната, които са над 40 хиляди, посочи директорът на ведомството. Все още обаче не е ясно какви средства ще са необходими за обновяването му. Първо е необходимо да бъдат променени някои наредби, така че да се подготви пакет от материали, нужни за актуализацията на регистъра, обясни арх. Йорданка Кандулкова.
 
Тя обясни, че институтът е разработил проект за изграждане на специализиран софтуер и дигитализация на пилотна база от архива на ведомството, които ще се ползват при създаването на електронния регистър.
 
Важна стъпка е и изграждането на специализирана кадастрална карта на недвижимото имущество със статут на паметници на културата. Представители на института са се срещали с представители на агенцията по кадастъра в тази връзка, но капацитетът на института е недостатъчен. Само за администрирането и поддръжката на кадастралната карта на паметниците на културата са необходими минимум 4 души персонал, които все още не са разрешени като щатни бройки, каза арх. Кандулкова.
 
Като цяло капацитетът на института е недостатъчен, смята тя. По изчисления на директора на ведомството за нормалната работа на ведомството са нужни минимум 102-ма души, а в института работят 49 специалисти и още 3-ма души персонал.
 
Сериозни са и проблемите с бюджета на института. Експертите там работят за заплати около 400 лева бруто, а приходите от такси за съгласувателните процедури потъват в централната хазна, а не се връщат във ведомството. 
 
investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени