Безплатен телефон 0800 900 25

Пет места са в шортлистата за бъдещия технологичен парк на София

Публикувана на 22.01.2016

12.12.2011

 

Общо пет места попадат в късата листа за изграждане на технологичния парк на София, където бизнесът и науката ще си сътрудничат в разработването на иновативни технологични идеи и проекти с приложно значение. Три от терените са в София, а останалите извън столицата, казва зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов. "В момента се обсъжда дали да е на по-централно място, близко до бизнеса и университетите или крайградска дестинация с кампус", посочва той.
 
Целта на министерството е строителството да започне още през първата половина на 2012 г. Предвижда се проектът да бъде на площ от 100 дка. Той ще се реализира на няколко фази, като първата ще обхваща 15-20 дка РЗП, отбелязва Ангелов. Изграждането на парка ще се финансира с 50 млн. евро от Оперативна програма "Конкурентоспсобност".
 
Крайната селекция на местата
 
Сред разглежданите имоти е терен на БАН до гара Искър, на метроспирка близко до летището. Освен това има и две алтернативи на бул «Цариградско шосе». Едната е имот на Министерството на отбраната на 4-ти километър, а другата – имот на БАН на 7-ми километър. Ако бъде взето решение за изграждане на технологичния парк извън столицата, тогава конкуренцията ще бъде между индустриалната зона в Божурище, където земята е собственост на Национална компания "Индустриални зони" и частично частен терен между Перник и София.
 
"Пари за купуване на земя няма да се заделят. Земята трябва да бъде или предоставена, или апортирана и по възможност да бъде държавна, за да може държавата да работи сама за себе си", отбелязва Ангелов.
 
Концепцията и търсени резултати
 
Технологичният парк най-общо казано ще бъде мястото, където науката и бизнеса ще могат да си сътрудничат на неутрална територия за разработването на конкретна идея или проект с практическо приложение. Той ще разполага с лаборатории и технологична инфраструктура за провеждане на различни изследвания в области като медицина и здравеопазване, информационни и телекомуникационни технологии, земеделие и храни, технологии за промишленото производство и др. Така на място иновативни компании, екипи от различни научни институти и представители на големи корпорации ще могат да обединят сили, за да правят проучвания и да реализират конкретен проект.
 
На място компаниите ще могат да получават юридически, счетоводни услуги, обучения. От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са водили разговори с няколко световни университета, които да предоставят обучения и консултации.   
 
capital.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени