Безплатен телефон 0800 900 25

Устойчивото строителство в България е все още имиджово

Публикувана на 22.01.2016

04.01.2012

 

Темата за устойчивото строителство в Европейския съюз продължава да набира скорост, след като европейските власти постигнаха споразумение от всички сгради в ЕС, построени след 31 декември 2020 г., да отговарят на всички стандарти за енергийна ефективност и да имат достъп до източник на енергия от възстановяеми ресурси.
 
Всички държави-членки на еврообщноста ще трябва да изработят сертификационна система, която да измерва енергийната ефективност на сградите. Този сертификат ще бъде необходим за всяка строяща се сграда, както и за сградите, които се продават или отдават под наем.
 
Изключение от правилото ще бъдат само малките сгради с площ под 50 кв. м, ваканционни жилища, които се използват по-малко от четири месеца в годината, религиозни домове, защитени исторически сгради, временни жилища, които се използват по-малко от 2 години, и селскостопански сгради.
 
Според резултатите от проучване на британския Кралски институт на лицензираните оценители на имоти (RICS) Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през третото тримесечие на 2010 г. се нарежда в средата на скалата с региони според интереса към „зелените“ практики в сектора. Това, както и изискванията на европейското законодателство, означава, че въвеждането на устойчиви решения за развитие на сектора на имотите и строителството в региона има огромен потенциал.
 
У нас обаче засега „зеленото“ строителство е по-скоро на етап „имиджово позициониране“, според определението на Камарата на строителите в България. Сертифицирани са отделни сгради,  които не могат да бъдат представителна извадка за нивото на енергийна ефективност и екологичност в строителния сектор.
 
България няма разработена и национална система за сертифициране на „зелени“ сгради.
 
Засега  решенията за избор на система за сертифициране за устойчиво строителство се вземат от възложителите или собствениците на сградите и това ще продължи до приемане на обща схема за доброволно сертифициране от Евросъюза, посочват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
 
investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени