Безплатен телефон 0800 900 25

Анализатори: Строителният сектор в България може би е достигнал дъното през 2011

Публикувана на 22.01.2016

19.01.2012

 

Строителният сектор у нас вероятно е достигнал дъното през 2011 г. и през периода 2012-2013 г. ще започне да расте, сочи доклад на компанията за пазарни проучвания върху строителния сектор на Балканите Buildecon. Според нея възстановяването в строителството все още изостава в сравнение с процеса в общата икономика.
 
По информацията на компанията делът на гражданското строителство през 2012 г. ще надмине 50% от общата продукция. Водещият сектор още веднъж ще бъде пътното строителство в резултат на мащабни инфраструктурни проекти, финансирани от еврофондовете. Значим фактор ще бъдат също и проектите за ремонт и модернизация в сектора от страна на различни общини.
 
През 2012 и 2013 г. жилищният сектор може да бъде задвижен също единствено от проекти за модернизация, докато водещият сегмент в нежилищното строителство ще бъде индустриалното строителство.
 
По отношение на жилищния сектор по време на кризата започна процес на отлив от мащабното многофамилно строителство към индивидуалните и по-малки проекти. Инвеститорите бяха изправени пред ограничени ресурси и понижено търсене. Купувачите бяха привлечени от понижаващите се цени, но същевременно не смееха да пристъпват към покупки поради икономическата несигурност и риска да загубят работата си.
 
Прогнозите за търговските имоти през 2012 и 2013 г. са по-оптимистични, като през периода се очаква да бъдат завършени няколко по-големи проекта. Рисковете там обаче също не са отминали. Настоящите проекти се характеризират с по-висок дял на незаетост и понижаващи се наеми, което може да ограничи евентуалното развитие на нови проекти за в бъдеще.
 
През тази и следващата година се очаква повишена активност при индустриалното строителство, както и строителството, свързано със земеделието, които ще бъдат облагодетелствани от редица модернизационни проекти, които в миналото са били отложени, както и от подкрепата от страна на еврофондовете.
 
Очаква се засилване и на екологичните проекти. Броят и значимостта на „зелените проекти“ в България се повишават, като страната е партньор по редица международни инциативи.
 
investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени