Безплатен телефон 0800 900 25

Мощно окрупняване на земеделските производители у нас

Публикувана на 14.01.2016

от Мариян Йорданов

Получателите на земеделски субсидии за над 1 млн. лв. се увеличават 5,25 пъти до 63 през 2009 г., спрямо едва 12 през 2008 г., показват данни на Investor.bg, на база информация за изплатените субсидии от Държавен фонд Земеделие по програма ЕФГЗ (Европейски фонд за гарантиране на земеделието).

Само за година получателите на субсидии за над 500 хил. лв. се увеличават от 38 на 269, или 7 пъти.

С около 80% се увеличават получателите на субсидии за над 100 хил. лв.

По отношение директните плащания на площ от ЕС се вижда как получателите като цяло намаляват с 4% до 71 828 през 2009 г.

През 2010 г. най-големи субсидии от ЕФГЗ са получили ЕТ Фантастика 95 - Георги Цанков (4,7 млн. лв.), следван от Амилум-България ЕАД (4,6 млн. лв.) и ЕТ Агро Светлозар Дичевски (4,5 млн. лв.).

Общо 63-те земеделски производители с получени субсидии за над 1 млн. лв. през 2009 г. са получили 106,3 млн. лв. Повече от половината или 54,2 млн. лв. от тях са плащания от националния бюджет на България.

За увеличаване на получателите на броя получатели на големи субсидии в минимална степен способства и увеличението в размера на плащанията на площ между 2009 г. и 2008 г. със 7,7%. За 2009 г. субсидията на площ беше 23,78 лв. (европейска субсидия - 16,23 лв./дка и национално доплащане - 7,55 лв./дка).

За 2008 г. субсидита беше 22,09 лв.( европейска субсидия - 12,79 лв./дка и национално доплащане - 9,30 лв./дка). За 2007 г. общата сума беше 14,53 лв. от които 10,39 лв. европейски пари и 4,14 лв. национално доплащане, като това беше първата година с евросубсидии на площ.

Получатели на плащания по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)

www.investor.bg

© 2006-2019 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени