Безплатен телефон 0800 900 25

Облекчава се режимът за упражняване на строителен надзор

Публикувана на 22.01.2016

24.02.2012

 

С поправки в Закона за устройството на територията се облекчава режимът на упражняване на дейностите по строителния надзор. Предвижда се лицензионният режим на строителните надзорници да се замени с регистрационен.
 
Това стана ясно на обществено обсъждане на промените в Закона за устройството на територията, на което присъстваха министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова и депутатите от парламентарната комисия по регионално развитие.
 
Министър Павлова обясни, че преминаването към регистрационен режим е в съответствие с европейското законодателство за либерализирането на икономическите дейности. Тя посочи, че страната ни неведнъж е търпяла критики за твърде рестриктивния режим и трудностите, пред които се изправят чужди фирми и правоспособни лица при упражняване на надзорна дейност в България.
 
Обсъждането на самите промени ще се състои през следващата седмица в парламентарната комисия по регионална политика.
 
Основните промени в ЗУТ
 
Предвижда се да отпаднат националните комплексни устройствени схеми и регионалните устройствени схеми като документи. На тяхно място ще се разработят единна национална концепция за пространствено развитие плюс схема за пространствено развитие на отделните райони, схема за пространствено развитие на областите, както и концепция за пространствено развитие на всяка община.
 
Друга основна промяна е разделянето и прецизирането на функциите и отговорностите между общините и Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) по отношение на незаконното строителство. Нанков припомни, че според поправките в закона общините ще отговарят за контрола и премахването на малките строителни обекти (от 4-та до 6-та категория), а ДНСК – за обектите от национално значение (от 1-ва до 3-та категория).
 
Предвижда се също така ограничаването на изработване на подробни устройствени планове за строителни обекти в неурбанизирани територии, които са част от общини без общи устройствени планове. Идеята на чиновниците е да бъдат принудени общините да възлагат изработването на общите устройствени планове. Изключение ще се прави само за изграждането на обекти от национално и регионално значение.
 
investor.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени