Безплатен телефон 0800 900 25

Новите правила за държавните имоти минаха на първо четене

Публикувана на 14.01.2016

Цените на държавните имоти ще се определят на базата на осреднените пазарни цени от всички вписани възмездни сделки, а не както сега на произволно избрани цени

Дадените под наем имоти публична държавна собственост не могат да се ползват извън предназначението им, да се преотдават и да се ползват съвместно по договор с трети лица, приеха депутатите при първото четене на промени в Закона за държавната собственост.

Цените на имотите ще се определят на базата на осреднените пазарни цени от всички вписани възмездни сделки, а не както сега на произволно избрани цени.

Предвижда се още за изграждане на национални обекти, когато отчуждаваните имоти или части от имоти са частна общинска собственост, те да преминават безвъзмездно в собственост на държавата от датата на обнародване в "Държавен вестник".

С промените се дава и възможността инвеститорът на национален обект да влезе и да строи в чужд имот срещу задължението за заплащане на обезщетение. Това ще може да стане само след влизане в сила на подробния устройствен план, предвиждащ изграждане на национални обекти, приеха депутатите.

От сегашния закон се отменя и текстът, който дава възможност на политически партии да закупят имот частна държавна собственост.

Министерският съвет прие проектозакона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост през юни.

www.investor.bg

© 2006-2019 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени