Безплатен телефон 0800 900 25

Програмата за саниране на жилищните сгради вече навлиза в детайлите

Публикувана на 22.01.2016

16.03.2012

 

Дирекция "Жилищна политика" в регионалното министерство ще провежда обществените поръчки за саниране на жилищни сгради, тъй като тя е конкретен бенефициент на средствата по проекта. Той е на обща стойност 63 млн. лв. и се финансира по оперативна програма "Регионално развитие". Очаква се с тези пари да бъдат обновени поне 180 сгради.
Това стана ясно от думите на директора на структурата Десислава Йорданова по време на третата годишна конференция Buildingreen, която се проведе в рамките на Българската строителна седмица. "Самите сдружения на собствениците ще бъдат въвлечени в избора на фирмите, които ще работят по тяхната сграда, чрез участието на упълномощен представител в оценителната комисия по избор на изпълнител", каза Йорданова.
 
Изискванията
 
Вече са определени и критериите, на които трябва да отговарят сградите, чиито собственици могат да кандидатстват по програмата. Обектите трябва да са минимум на три етажа и с най-малко шест апартамента, а "възрастта" им да е над 12 г.
В рамките на избора на сгради, които са допустими по проекта, задължително ще се правят две обследвания – за техническо състояние и за енергийна ефективност. "Първото ще покаже дали сградата е конструктивно устойчива, за да може да продължи нататък участието си в проекта, тъй като финансирането е насочено изцяло към мерки за енергийна ефективност и не предполага конструктивно укрепване", обясни Йорданова. Двете обследвания ще се финансират изцяло за сметка на проекта. Разходите, които ще се поделят със собствениците в съотношение 50 на 50, ще са за проектиране, за строително-монтажни работи и строителен надзор.
 
Крачките дотук
 
Схемата за саниране на жилищни сгради беше обявена през юли 2011 г. Бенефициентът - дирекция "Жилищна политика", имаше срок до 31 януари тази година да подаде апликационната форма към управляващия орган на оперативна програма "Регионално развитие". Това вече е направено. В процес е и избор на т.нар. звено за изпълнение на проекта, което ще подпомага бенефициента при изпълнението на програмата. В момента текат процедури за набиране на проектни мениджъри, които да консултират собствениците и да правят подбор на сградите, както и на компании, които да извършват обследвания на избраните обекти. Тези поръчки ще бъдат приключени най-рано през май, което на практика означава, че самото кандидатстване ще може да започне най-рано през лятото.
 
Междувременно беше избран фонд мениджър, който да управлява ресурс от малко над 13 млн. лв., предназначен за отпускането на нисколихвени заеми или гаранции за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Негов мениджър е "Корпоративна търговска банка" АД и фондът ще работи в две посоки – чрез директно отпускане на нисколихвени кредити на собствениците на жилища и чрез банкови гаранции към търговските банки. "Стимулираме търговските банки да работят заедно с фонда и на база на банкови гаранции от него да кредитират със собствен ресурс собствениците на жилища", каза Владимир Тодораков, старши сътрудник "Управление на европейски проекти" в МРРБ.
 
capital.bg
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени