Безплатен телефон 0800 900 25

Кризата продължава да спъва фондовете за имоти в Европа

Публикувана на 22.01.2016

04.10.2012

Несигурността в еврозоната продължава да тегне над фондовете за недвижими имоти на Стария континент, където на повечето пазари те се представят зле, посочва се в най-новия анализ на IPD, цитиран от онлайн изданието InvestmentEurope.net.
 
Посоката на пазарите и това дали възвръщаемостта е достигнала дъното все още са твърде неясни, според авторите на документа.
 
Пазарите отразяват нестабилното състояние на икономиките на повечето европейски страни, а неизбежната несигурност сред наемателите се отразява на нивата на наемите, на които се базират оценките и доходите на фондовете за имоти.
 
Ситуацията се усложнява още повече от липсата на активност при сделките на преките пазари на имоти, особено извън ключовите сектори и локации.
 
Докладът посочва също, че разделението между северната и южната част на Европа става все по-ярко. През последните четири полугодия дружествата за инвестиции влагат най-интензивно в Скандинавския регион, а най-слаба е активността им в Италия.
 
В същото време Германия остава остров на стабилност що се отнася до инвестициите на територията на страната. Фондовете от отворен тип, инвестиращи извън нея обаче, са с по-нестабилна доходност.
 
Франция и Великобритания изглежда все повече се раздалечават - френските фондове показват признаци на възстановяване през първата половина на 2012 г., докато британските като че ли са към финала на низходящата тенденция по отношение на резултатите, която започна през втората половина на 2010 г.
 
Подобна тенденция, макар и на по-ниско ниво, се наблюдава и при паневропейските дружества със специална инвестиционна цел, които имат сериозен британски компонент и се оценяват по правилата на Британската кралска институция на сертифицираните оценители на имоти.
 
Португалските фондове, чиято доходност се отчита единствено на годишна база поради местните регулации, демонстрират стабилни резултати, подобно на Германия, макар и със значителен спад през последната година.
 
Това сходство е резултат по-скоро на структурата на действащите фондове, отколкото на икономическите показатели, стоящи зад пазарите на имоти в тези две държави, отбелязват авторите на доклада.
 
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени