Безплатен телефон 0800 900 25

Екоорганизации искат президентът да наложи вето върху ЗУТ

Публикувана на 22.01.2016

17.10.2012

 

Екоорганизациите от коалицията „За да остане природа в България“ ще поискат от президента Росен Плевнелиев да наложи вето върху приетия през миналата седмица Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщиха на пресконференция представители на коалицията.
 
По думите на природозащитниците текстове от Закона за устройството на територията противоречат на европейското законодателство в областта на околната среда и на българската Конституция.
 
Адвокат Свилен Овчаров от организацията „Зелени адвокати“ припомни, че неправителственият сектор заведе дело в Комитета за прилагане на Орхуската конвенция на ООН поради ограничения достъп до правосъдие, свързан с невъзможността да бъдат обжалвани общи и подробни устройствени планове и разрешителни за строеж, одобрени по ЗУТ.
 
На 4 октомври Комитетът е излязъл с решение, че законът действително не позволява участието на гражданското общество в процеса на развитие на градската среда и териториалното планиране, тъй като е забранен достъпът до информация на гражданите за готвени промени в или нови градоустройствени планове. Това означава, че всеки гражданин ще може да обжалва строителни разрешения или градоустройствени планове, които го ощетяват, дори и да не е непосредствен съсед.
 
Свилен Овчаров подчерта, че именно заради невъзможността гражданите, в качеството им на заинтересована страна, да контролират ефективно процесите по строителството се е стигнало до презастрояване на защитени зони в планините и по Черноморието.
 
Той припомни също така, че България е абсолютен рекордьор в Европейския съюз по „висящи“ наказателни процедури в областта на околната среда. Срещу страната ни са заведени повече от 10 дела. Ако след решението на Комитета за прилагане на Орхуската конвенция не приведем ЗУТ в съответствие с еврозаконодателството, при конкретен повод може да бъде отворена още една наказателна процедура срещу България, предупреди още Овчаров.
 
Орхуската конвенция и строителството в България
 
Орхуската конвенция е подписана от България през 1998 г. по време на Четвъртата министерска конференция "Околна среда за Европа". Документът влезе в сила през октомври 2001 г., когато набра необходимия брой ратифицирали го страни – 16.
 
Конвенцията регламентира достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда. Тя е задължителна за всички държави от Европейския съюз (ЕС) и асоциираните кандидат-членки, обясни адвокат Овчаров.
 
Екоорганизациите сезираха Комитета за прилагането на конвенцията за текстовете в Закона за устройството на територията, които забраняват да се обжалват градоустройствени планове и строителни разрешителни, както и достъпа на гражданите до плановете за застрояване, които подготвят общините.
 
Това пряко касае опазването на околната среда, тъй като се стигна до презастрояване в планинските ни и черноморски курорти, както и до застрояване на терени, които попадат в защитени зони, като преди това предназначението на тези земи е било променено, обясни Свилен Овчаров.
 
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени