Безплатен телефон 0800 900 25

"Зелените" офиси - прищявка или задължително условие за съвременния бизнес?

Публикувана на 22.01.2016

12.11.2012

 Качествената офис и работна среда може да намали заболеваемостта на служителите с до 30%. В резултат на това те отсъстват по-малко от работа, чувстват се много по-добре и общата ефективност за бизнеса се повишава.
 
Тези данни сподели Олга Стоичкова, мениджър отдаване под наем на Sofia Airport Center, по време на конференцията за недвижими имоти BalREc.
 
Тя каза, че здравословният микроклимат, като достъп до кислород и светлина, добре поддържани помещения и общи части, са от изключително важно значение.
 
Сточкова обясни, че "зелените" сертификати гарантират, че микросредата в даден офис отговаря на съвременните стандарти. Съществено в процеса по издаването на такъв сертификат е, че се вземат предвид дори детайли като мебелите, настилките и всички материали, използвани в сградата, които не трябва да имат вредни излъчвания.
 
По думите й в САЩ вече има изисквания всички сгради на държавната администрация да отговарят на "зелените" стандарти, а от тази година всички нови сгради, които започват да се строят в страната, се задължават да имат такъв сертификат.
 
Заболеваемостта е най-голямата социална тежест за една държава и косвено влияе за цялото й икономическо представяне, коментира Стоичкова. Затова е необходимо колкото може повече компании да осъзнаят тези фактори. Стоичкова цитира Лео Бърнет като каза, че това, което е добро за хората, е добро и за бизнеса.
 
Антон Славчев, изпълнителен директор на Slavtchev Consulting и управител активи на Сердика Офиси, обаче каза, че наред със строителството на "зелени" сгради е необходимо да се промени и мисленето на ползвателите.
 
"Ако например даден наемател иска да помести трима души на 5 кв. м, независимо каква вентилационна система има, микросредата няма да се подобри. Затова трябва да се обучаваме всички взаимно", каза той.
 
Специалистите казаха, че в Западна Европа са познати т. нар. „зелени договори за наем“, които задължават и наемателите да спазват определени условия за понижаване на въглеродните емисии, излъчвани от сградата, и за повишаване на нейните "зелени" характеристики. Подобни стъпки водят до икономически изгоди за всички свързани страни.
 
Тошо Киров, управител на Hypo Noe Fisrt Facility, каза, че в интерес на инвеститорите е да мислят за своите сгради като "зелени" в дългосрочен план. Световните тенденции сочат, че във  вътрешно-корпоративните програми на все повече наематели е заложено да се помещават именно в "зелени" сгради.
 
Тодор Кавръков, мениджър отдаване под наем в "Търговски център Европа", даде пример с процеса на сертификация на неговия проект. "За 11 месеца, докато течеше сертификацията, запълняемостта в проекта се повиши от 35% до 100%", каза той.
 
Едно от изискванията за сертифициране на зелените сгради е да разполагат с определен брой паркоместа за велосипеди. Въпреки това все още в София няма достатъчно велоалеи, за да могат велосипедистите да достигнат до офисите, в които работят.
 
Специалисти коментираха също, че сертификатите представляват своеобразна защита на инвестицията за следващите 10 години, когато все повече наематели и инвеститори, които се интересуват от придобиване на сградата, ще държат на "зеления" фактор като задължително условие.
 
От друга страна Владислав Кайзеров, мениджър "Офис площи" в консултантската компания Forton International също потвърди, че този тип сгради са от съществено значение, но каза, че при работата им с немалка част от наемателите на дневен ред са много по-базови неща.
 
"Опитваме се да ги убедим защо в офиса им трябва да има въздух, достатъчно светлина и други предпоставки, за да могат да работят хората нормално", каза той.
 
Това е свързано с оформянето малко или повече на две реалности на пазара на офис площи у нас. От едната страна са няколко модерни офис сгради, които са изградени според съвременните стандарти, привличат големи, платежоспособни наематели на сравнително по-високи наеми и се радват на добра запълняемост, а от другата са множеството среден и нисък клас офиси, в които работи по-голямата част от бизнеса в България.
 
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени