Безплатен телефон 0800 900 25

Национален план ще работи за повече сгради с нулево енергийно потребление

Публикувана на 22.01.2016

22.11.2012

 

 Национален план ще работи за увеличаването на сградите с близко до нулево потребление на енергия. В него ще бъдат записани техническите показатели за тези сгради, периода на действие и политиките за насърчаване на изграждането на такъв тип сгради.
 
Този план ще бъде разработен в съответствие с промените в Закона за енергийната ефективност, приети на заседанието на Министерския съвет днес (21 ноември).
 
Измененията ще помогнат за постигането на поставените цели на страната по отношение на енергийната ефективност и намаляването на потреблението на енергия, отбелязват от правителствената пресслужба.
 
В промените са отразени и изискванията на Директива 2010/31/ЕС от май 2010 година, която засяга енергийната характеристика на сградите.
 
Текстовете предвиждат енергийните характеристики на сградите да бъдат удостоверявани със сертификат още преди въвеждането на новите сгради в експлоатация. Той ще се издава за всички сгради за обществено обслужване с разгърната застроена площ над 500 кв. метра. От 9 юли 2015 година пък прагът намалява на 250 кв. метра.
 
След реконструкция, основен ремонт или обновяване на сграда в експлоатация, енергийните й характеристики ще трябва да бъдат подобрени така, че да съответстват на минималните изисквания, доколкото това е технически възможно и икономически обосновано, е записано още в предложенията за промени, които прави Министерския съвет.
 
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени