Безплатен телефон 0800 900 25

Как пазарът на имоти би могъл да се регулира?

Публикувана на 22.01.2016

23.11.2012

 

Бизнесът с недвижими имоти в България трябва да се регулира чрез закон. Около това становище се обединиха компаниите, които членуват в Национално сдружение „Недвижими имоти“. Целта е да се дефинират много ясно отговорностите и ангажиментите на брокерите на недвижими имоти и да се регулира професията.
 
Потърсихме за коментар представители на бранша, за да споделят какви конкретни мерки според тях могат да бъдат предприети, за да се регулира бизнесът с недвижими имоти.
 
Страхил Иванов
управител, "Явлена"
 
Пазарът на недвижими имоти се нуждае от регламентация и в това са убедени всички,  които са имали допир до сделки с недвижими  имоти, както и участниците в този пазар. Първоначално, преди 2000-та година, посредниците настояваха за лицензионен режим, който изисква сериозен административен апарат, тежки процедури и дава възможности за злоупотреба от конкуренти към конкуренти. Търговците на имоти през последните години усилено разработват възможността за регистрационен режим на посредниците при сделки с недвижими имоти, като под брокерска дейност се разбира фирма, която продава не собствени имоти, а под агент се разбира физическо лице, което работи за брокер-фирма.
 
Процедурата за регистриране би трябвало да бъде облекчена, ясна и публична. Регистърът на фирмите и брокерите да бъдат качени на сайт и всеки един клиент или посредник да може да се запознае с информацията за тях, с което се удостоверява принадлежността на агентите към брокера-фирма. Заедно с подготовката на Закон за регистрационен режим и Камара на посредниците при търговия с недвижими имоти, е добре в тази дейност да се спазват и европейските стандарти, които през 2010, се адаптираха в БДС за услугите предоставяни от агенти на недвижими имоти. Стандартът в момента не е задължителен, но съществува. Задължително е още в полза на потребителя и лоялния бизнес да се създадат конкретни правила за реклама на пазара на недвижими имоти:
- Външна реклама, транспаранти, табели и др.
- Да не се рекламира без договор с Възложител
- Да не се копират снимки от конкуренти, обратното означава, че рекламираш без да си виждал обекта.
- Реклама в медии само на площ посочена в нотариален акт за обекта.
 
Никола Маринов
маркетинг мениджър, Arco Real Estate Bulgaria
 
Безспорни са предимствата на един регламентиран пазар на недвижими имоти. Едно от задължителните условия е приемането на нормативна рамка, която да регулира процесите и участниците в него, включително техните договорни отношения, права и задължения. Изцяло подкрепяме усилията на НСНИ в тази посока. Наличието на утвърдена браншова организация е също ключова по пътя към приемането на тези ясни правила.
 
На фирмено и индивидуално ниво е добре да бъдат въведени задължителни изисквания за брокерите, които да удостоверяват техните познания и опит в сферата на недвижимите имоти. Това ще гарантира на клиентите, че независимо към кого се обърнат те ще получат услуга, която е ясно дефинирана и човекът насреща има квалификацията да я извърши. Както при много други професии, свързани със значителен материален интерес, застраховката Професионална отговорност трябва да бъде задължителна.
 
Опитът на партньори ни от Arco Real Estate Естония показва, че достъпът до актуална и достоверна пазарна информация и изрядно документираната история на всеки един имот, значително подобряват функционирането на сектора като цяло. Такъв регистър на сделките при тях съществува и това внася съществена сигурност при всяка покупко-продажба. Прозрачността на пазара дава увереност на клиентите и стимулира здравословната конкуренция между брокерските фирми, както и налагането на все по-добри практики.
 
Калоян Богданов
маркетинг мениджър, „Адрес недвижими имоти”
 
За да се увеличи качеството и да могат клиентите да разчитат на една по-сигурна и качествена услуга, одобряваме въвеждането на регулация при извършването на имотните сделки. Според нас правилни стъпки в тази насока са няколко:
 
- Вписване на всички брокери в професионален регистър. В него трябва да фигурират само професионалистите. Негативно явление са т.нар. „креватни брокери“. Това са хора, които нямат офис, работят предимно от дома си, често разполагат просто с един телефон и злоупотребяват с доверието на клиентите.
 
- Служителите на брокерските компании трябва да имат подходящата подготовка и квалификация за извършването на услугите, които предлагат. Нужни са познания в много области: право, финанси, строителство, кредитиране и много други.
 
- Задължително е и сключването на договор за посреднически услуги, които да регламентира взаимоотношенията с клиентите, както и застраховка "Професионална отговорност“, която да гарантира сигурността им. Чрез такава застраховка клиентите ще могат да получават обезщетение при евентуално възникнала грешка или нанесени щети.
 
- Наличието на офис е съществено условие. Това е място, където клиентът се среща със своя брокер или ръководството на компанията.
 
- Кражбата на оферти също трябва да бъде преустановена. Добро предложение е да може да се рекламира дадена оферта, само при подписан договор за посредничество.
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени