Безплатен телефон 0800 900 25

Предлагат размяна на общинския дял в Халите с градинката до Руската църква

Публикувана на 14.01.2016

Столичната община има дял от 25% от капитала „Централни хали“ АД, който се оценява на малко над 6 млн. лв.

Столичният общински съвет (СОС) ще гласува в четвъртък споразумение с „Ащром“, при което фирмата ще придобие изцяло Централни хали, а общината - земята до Руската църква, съобщиха от СОС, цитирани от БТА.

Докладът е изготвен от трима общински съветници от ГЕРБ и един от „Атака“.

Споразумението ще е между Столичната община, „Ащром Б. В.“, „Ащром Лимитед“, „Абротеа интернешънъл“ АД и „Централни хали“ АД.

Столичната община и кипърската „Ащром Лимитед“ са съсобственици в „Централни хали“ АД, като общината има 25% от капитала, а останалата му част е на фирмата от Никозия.

„Абротеа интернешънъл“ АД е собственик на недвижим имот от 1 305,80 кв. м, намиращ се на бул. „Цар Освободител“ 5 до Руската църква, който в момента е градинка. „Ащром Лимитед“ и „Абротеа интернешънъл“ АД принадлежат към една финансова група и се контролират от холандското дружество „Ащром Б. В.“.
Още по темата
Израелци няма да строят бизнесцентър до Руската църква

Предложението на четиримата общински съветници е чрез споразумението да се уреди собствеността на Халите, както и върху градинката до Руската църква. И по двата казуса има дела, при които ответник е Столичната община. Според анализа, посочен в доклада на съветниците, съществува немалка възможност ответните страни да спечелят делата. Специално по отношение на делото за Централните хали даже и то да бъде спечелено от
общината, ще се наложи плащане на подобренията върху сградата на „Ащром Лимитед“.

Според подготвеното споразумение общината ще придобие незастроеното място - градинката до Руската църква, ще прекрати акционерното си участие в „Централни хали“ АД, страните ще се споразумеят за решаването на всички съдебни дела между тях и ще уговорят механизъм за извършването на плащанията между тях.

Столичната община ще заплати за 1 305,80 кв. м на градинката до Руската църква общо 5,592 млн. лв., а ще получи за акциите си в „Централни хали“ АД малко над 6,015 млн. лв., като разликата между двете суми ще бъде заплатена на общината.

www.investor.bg

© 2006-2019 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени