Безплатен телефон 0800 900 25

Строителството на нови жилища се активизира в края на 2012 г.

Публикувана на 22.01.2016

04.02.2013

 

Повече жилища са започнали да се строят през последните три месеца на миналата година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).
 
През четвъртото тримесечие на 2012 г. е започнал строежът на 601 жилищни сгради с 2 147 жилища в тях и с 216 984 кв. м обща застроена площ, съобщават от института.
 
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 8,9%, но жилищата в тях се увеличават с 55,8% и общата им застроена площ нараства с 8,5%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 6,1%, но жилищата в тях се увеличават с 23,4%.
 
Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите Бургас - 164 жилищни и 48 други сгради, Стара Загора - 46 жилищни и 53 други сгради, Варна - 57 жилищни и 34 други сгради, Пловдив - 39 жилищни, 3 административни и 47 други сгради, и София - 42 жилищни и 26 други сгради.
 
Местните администрации са издали разрешителни за строеж на 992 жилищни сгради с 3 162 жилища в тях и с 389 239 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 48 административни сгради/офиси с 19 806 кв. м РЗП и на 1 379 други сгради с 515 036 кв. м РЗП.
 
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14,4%, но броят на жилищата в тях отново се увеличава с 16,5%, а застроената площ – с 9%.
 
Разрешителните за изграждане на административни сгради са се увеличили с 4,3%, но разгънатата им застроена площ намалява с 26,7%. Разрешенията за строеж на други сгради бележат увеличение от 9,7%, докато тяхната РЗП намалява с 13,5%.
 
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 16,9%, но жилищата в тях са повече със 7,4%. Разрешенията за изграждане на административни сгради са по-малко с 14,3%, а за другите видове сгради - с 11,8%. Регистрирано е намаление на РЗП на жилищните сгради с 6,1%, на административните сгради - с 67,2%, и на другите сгради - с 19,4%.
 
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в област Бургас (156), следвана от Пловдив (116), Варна (95) и София-град (94). Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Бургас - 947, Варна - 608, София (столица) - 420, Пловдив - 318, и Благоевград – 160.
 
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени