Безплатен телефон 0800 900 25

Несигурната икономическа обстановка забавя строителството на нови офиси

Публикувана на 22.01.2016

28.02.2013

 

Несигурната икономическа обстановка в страната изостря проблема със замразените проекти за нови офиси. Само в София, Варна и Пловдив е замразено строителството на над 380 хил. кв. м офис площи заради слабите инвестиции, понижените потребности от офисни пространства и трудното финансиране, сочат данни на консултантската компания GVA Sollers Sollutions.
 
Към момента само в София е отложено изграждането на близо 220 хил. кв. м нови офиси, в Пловдив – близо 145 хил. кв. м, а във Варна – на малко над 26 хил. кв. м., показват данните на компанията.
 
През последните една-две години се откроява тенденция на изграждане на малки сгради със смесено предназначение, включващи и офиси за отдаване под наем, посочват експертите. Мащабните офис проекти се реализират трудно и често остават празни, докато по-малките офис сгради ще удовлетворят търсенето на малкия и средния бизнес.
 
Към декември 2012 г. на територията на София в процес на изграждане са били 1 397 188 кв. м офис площи. От тях само 18 943 кв. м са стартирали през изтеклата година. В сравнение с 2011 г. се наблюдава спад от 14.81% в новостроящите се бизнес сгради.
 
През изминалата година във Варна са завършени 21 850 кв. м офис площи, с което общото им количество в морската столица се увеличава с 9,42% и достига близо 232 хил. кв. м. Спрямо построените офиси през 2011 г. в града е отчетен ръст от 57,02%. В процес на изграждане през 2012 г. са били 89 515 кв. м офис площи, от които само 4 925 кв. м са започнати през миналата година. Спрямо 2011 г. новозапочнатите строежи са се увеличили с 18.47%.
 
В Пловдив през миналата година е започнало строителството на 7 071 кв. м офис площи. През миналата година новозапочнатите строежи са били със 78,99% по-малко в сравнение с 2011 г.
 
През миналата година търсенето е било съсредоточено предимно върху малки и средни офиси до 200 кв. м, както и върху помещения над 1 000 кв. м за нуждите на големите компании от ИТ сектора и други фирми, които разширяват дейността си.
 
Като цяло най-активни в търснето на офис площи остават компаниите от ИТ сектора, кол-центрове, консултатски компании, счетовдони къщи, тв оператори, туристически агнеции, частни училища, застрахователни и телекомуникационни компании. Основни критерии за избор са атрактивната цена, добрата локация, лесна достъпност, наличие на паркинг.
 
Средно за страната продажните цени на офис площите са се понижили с 5,1% на годишна база, като най-голям спад е отчетен в София (7,43%). В Бургас спадът е от порядъка на 6.25%, а почти незабелижимо е понижените в морската столица, където продажните цени са намалели едва с 1.65%, отчитат от компанията.
 
Наемите на офис площи в страната към края на 2012 г. са се понижили средно с 9,42%. Най-голям спад е отчетен в столицата, където наемите на офиси са намалели с 15,94% до средните 5,8 евро за кв. м. На територията на Варна и Бургас средните цени на офиси са съответно 6 евро/кв.м. и 3.91 евро/кв.м, като пониженията са съответно 7,69% и 4,63%.
 
Пониженията при цените са се отразили и на доходността, която се движи в рамките на 6-8%.
 
Очакванията за първото полугодие са спадът на продажните и наемните цени да се забави до 5-8%. Инвестициите в офис площи ще останат атрактивни единствено в рамките на столицата, посочват от компанията.
 
Очаква се също така движението на наематели от стари административни сгради към нови с по-добри характеристики да продължи и през първата половина на годината. Предстои допълнително да се увеличи и предлагането заради завършването на някои съществени проекти.
 
При евентуална политическа криза е възможно компаниите, планиращи инвестиции в България, да предприемат тактика на временно изчакване до изясняване и стабилизиране на ситуацията. Това може да доведе до забавяне на процеса на усвояване на новите офис площи, посочват експертите.
 
© 2006-2024 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени