Безплатен телефон 0800 900 25

Обмисля се скорошно въвеждане на новите европейски правила за ипотеките

Публикувана на 22.01.2016

08.08.2013

 Правителството си е поставило срок до края на ноември да подготви необходимите законодателни промени за въвеждането на новите европейски правила за ипотечното кредитиране. Това става ясно от плана за първия етап на изпълнение на програмата на кабинета, който е публикуван на сайта на Министерския съвет.
 
Преди няколко месеца държавите-членки на Евросъюза и Европарламентът се споразумяха за новото законодателство в областта на ипотечното кредитиране. Предвижда се на потенциални кредитополучатели да бъде отказвана ипотека, ако не покрият изискванията на банките, съгласно стандартизирана процедура за оценка.
 
Европейските власти също така изискват подробна информация за спецификата на заема, включително бъдещи промени в лихвените проценти и разходите по заеми в чуждестранна валута, да бъде предоставяна в стандартизирана за ЕС бланка, подобно на тази за потребителските кредити.
 
В новото законодателство се забранява също така да се пристъпва веднага към принудително отнемане на имота на длъжник. Преди това кредиторите ще са длъжни да направят всичко възможно, заедно с кредитополучателя, за да преструктурират задължението и той да се разплати.
 
Що се отнася до продажбата на ипотекирани имоти от кредиторите, през март Европейският съд излезе с решение, според което кредиторите нямат право да продават ипотекирани имоти на свои клиенти, ако в договора за кредита има неравноправна клауза. Решението тълкува европейска директива от 1993 г., която се отнася до неравноправните клаузи в потребителските договори и важи за целия ЕС.
 
Малкото след като новите управляващи дойдоха на власт, дадоха заявка да се въведат повече мерки за защита на кредитополучателите с мотива, че всички рискове, свързани с кредитирането, в момента са прехвърлени изцяло на потребителите. Коментираше се и възможността за създаването на специален институт - вероятно своеобразен банков омбудсман, който да посредничи между кредитори и кредитополучатели в извънсъдебни спорове.
 
В публикувания план на кабинета е предвидено създаването на помирителна комисия за извънсъдебно решаване на споровете за финансови услуги, както и в сферата на енергетиката, с доставчиците на електронно-съобщителни услуги и транспортни казуси.
 
Кабинетът си е поставил срок до края на октомври да се проведе и публично обсъждане на евентуалното законодателство за фалита на физически лица.
 
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени